חזרה לעמוד הקודם

בית המשפט המחוזי בתל אביב: תביעה צרכנית נגד אתר Agoda תתנהל לפי הדין הישראלי

ביום 28.06.2022 קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב כי שירותים מקוונים גלובליים הפונים לצרכנים בישראל אינם יכולים לקבוע בתנאי השימוש שלהם כי תביעות שיוגשו כנגדם יתנהלו על פי דין המדינה הזרה מתוכה הם פועלים.

החלטה זו ניתנה בהליך תובענה ייצוגית נגד חברת Agoda (ת"צ 9139-05-18) המספקת שירותי תיירות והזמנת מלונות, בה נטען שהחברה מפירה את הוראות חוק הגנת הצרכן הישראלי בכך שממשק ההזמנות שלה אינו מציג את המע"מ כחלק ממחיר העסקה. טרם בחינת קיומה של הפרה, נדרש בית המשפט להכריע בשאלת הדין החל על פעולות של צרכנים ישראלים מול החברה הבינלאומית, נוכח סעיף בהסכם השימוש מטעם החברה בו נקבע כי תביעות נגדה ינהלו על פי הדין בסינגפור.

בית המשפט דחה את טענות החברה בעניין זה וקבע כי הסעיף בהסכם השימוש הקובע את תחולת הדין הסינגפורי על כל תביעה מול החברה מהווה תנייה מקפחת בחוזה אחיד, ולכן קבע כי התביעה הייצוגית תידון לפי הדין הישראלי. בכלל זה, בית המשפט הדגיש את הצורך להבטיח את הגנת הצרכן הישראלי נוכח פערי יחסי הכוחות המשמעותיים בין הצדדיים, תוך שהוא נשען על עמדת היועץ המשפט לממשלה שהוגשה בהליך זה.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה בהליך זה הוגשה בהליך זה ביום 3.4.2021, בה הוצגה עמדתו המקצועית לפיה התנאי המופיע בתנאי השימוש של חברת אגודה הינו תנאי מקפח בחוזה אחיד. זאת, מכיוון שאם תתקבל העמדה כי החלת דיני הגנת הצרכן הישראלים על לקוחותיהם של פלטפורמות מקוונות אינה אפשרית, אזי חברות יתאגדו בכוונה במקומות בהם ההגנה הצרכנית חלשה. בנוסף, קבלת התנייה של החברה תוביל להבדלי אסדרה בין חברות שונות הפועלות בארץ, רק על בסיס מקום מושבן. עמדה זו דומה לזו שניתנה על ידי מחליפתו בתפקיד, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ביום 27.02.2022.