חזרה לעמוד הקודם

נתונים וסטטיסטיקות בנושא פלטפורמות מקוונות

עמוד זה מרכז נתונים וסטטיסטיקות עדכניים לגבי שירותים מקוונים בישראל, כבסיס לדיון הציבורי ורגולטורי אודות נחיצותה של רגולציה ויעדיה.