החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

היקפי פשיעת מחשב בישראל לאורך השנים 2022-2017: נתונים וכלי ניתוח

בכל שנה, מפרסמת משטרת ישראל את "השנתון הסטטיסטי" – מסמך בו היא סוקרת מגוון רחב של נתונים הרלוונטיים להתנהלותה. בנוסף, משטרת ישראל מפרסמת לעיון הציבור נתוני פשיעה במאגר data.gov בחלוקה לסוגי פשיעה שונים, שמונים את מספר המקרים בהם היה חשד לביצוע עבירה. עיבוד נתונים אלו לגרפים מאפשר לבחון מגמות בפשיעת מחשב לאורך השנים. המידע הקיים במאגר הפשיעה ב-data.gov מציג נתונים על עבירות מחשב נבחרות בשנים 2017-2022. נתונים אלה כוללים את העבירות המוגדרות "עבירות נגד המחשב" – הפצת נגיף מחשב כדי לבצע פעולה אסורה, שיבוש פעולת מחשב, מחיקה או שינוי חומר מחשב, הכנת נגיף מחשב, חדירה לחומר מחשב, הפצת קוד לפעולה אסורה, חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת. 

נתוני השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל כוללים בנוסף גם העברת מידע כוזב במחשב, כתיבת תוכנה שתוצאותיה מידע כוזב והעברת נגיף מחשב כדי לגרום נזק.