חזרה לעמוד הקודם

יוזמות חקיקה ורגולציה להגבלת גישה לאתרי תוכן פורנוגרפי: סקירה בינלאומית

עדו אילי (מחלקת רגולציה ומדיניות, איגוד האינטרנט הישראלי | 26.01.2023

בשנים האחרונות, הזמינות ואפשרויות הגישה של האינטרנט השתפרו פלאים ואפשרו לגולשים רבים לגשת לתוכן אשר לא יכלו לגשת אליו בעבר. עם זאת, זמינות זו, פתחה גם את האפשרות לגולשים לגשת לתוכן אשר איננו רוצים שיוכלו לגשת אליו. עובדה זו בולטת במיוחד בכל הנוגע לגולשים קטינים (בכל הנוגע לרגולציות אינטרנט הנוגעות לקטינים ראו סקירת איגוד האינטרנט) ותוכן בעייתי כמו פורנוגרפיה. לרוב הציבור ברור כי יש להגביל את היכולת של קטינים לגשת לאתרים אלו אך לרוב, הדרישה מהאתרים הסתפקה בהצגת שאלה בנוגע לגילו של הגולש.  נדמה כי דרך פעולה זו אינה מספקת עוד את הרגולטורים.  בהתאם, סקירה מתגלגלת זו תעסוק בהגבלות גישה שגורמים מדינתיים מבקשים להטיל על אתרי פורנוגרפיה. לאורך השנים הוצגו והוצעו מספר הסדרים רגולטורים לצורך התמודדות עם בעיה זו (גם בישראל) אך סקירה זו תציג רק הסדרים אשר נחקקו.

ארה"ב

ביום 1.1.2023 נכנס לתוקף במדינת לואיזיאנה חוק מספר 440 אשר קובע שגולשים במדינה אשר יבקשו לצפות באתרים פורנוגרפיים יצטרכו להציג הוכחות לגילם, כגון תעודה מזהה שהונפקה על ידי גורם ממשלתי. החוק החדש מחייב אתרים למבוגרים לסנן את הגולשים בעזרת "אימות גיל סביר". החוק החדש חל על כל אתרי אינטרנט שהתוכן שלהם הוא לפחות 33.3% חומר פורנוגרפי ש"מזיק לקטינים" (החוק לא מפרט כיצד יחושב ה-33.3%).

במדינת קליפורניה, נחתם באמצע שנת 2022 חוק  California Age Appropriate Design Code Act אשר קובע כי אתרים יצטרכו לבצע בדיקה עמוקה יותר בנוגע לגילאי הגולשים ולוודא כי התוכן באתר מותאם לגיל הגולשים. ישנן טענות כי כאשר החוק ייכנס לתוקף, יידרשו אתרים לבצע בדיקת גיל כפי שמתרחשת בלואיזיאנה.

צרפת

לפי הקוד הפלילי הצרפתי (סעיף 227-24), קיים איסור על הנגשת קטגוריות תוכן מסוימות (בינהן פורנוגרפיה) לקטינים. בשנת 2020,  חוק שהתקבל (LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, או "חוק יולי 2020"), שינה את הוראת הקוד הפלילי בכך שקבע כי הסכמת הגולש או אישור פשוט כי הוא מעל גיל 18 אינה פוטרת את מנגיש התוכן מביצוע העבירה.

בנוסף, סעיף נוסף בחוק החדש הסמיך את הרגולטור על התקשורת (ARCOM) להוציא הודעות אכיפה למפרסמי אתרים פוגעניים, ולהביא את העניין בפני בית הדין המשפטי בפריז במקרה שהמפרסם לא יעמוד בהוראות החוק תוך 15 ימים, על מנת לקבל צו חסימה שיוגש לספקיות האינטרנט בנוגע לאתרים אלו. הרגולטור הצרפתי החליט לפעול כנגד חמשת אתרי הפורנוגרפיה הגדולים בצרפת אשר סירבו לשנות את מתודת אימות הגיל שלהן לאחר פניית הרגולטור והתיק הופנה לבית הדין. האתרים טענו שיש פה עניין חוקתי מכיוון שישנה פגיעה חוקתית מכיוון שהחוק פוגע בחופש הביטוי ואינו מידתי עקב חוסר יעילותו (עקב השימוש המסתמן ב-VPN). בנוסף, נטען כי הרגולטור לא העלה אפשרויות למנגנוני אימות גיל אחרים אשר יעמדו בהוראות החוק. בהתאם, התיק הועבר לבית המשפט החוקתי.

ביום 5.1.2023, פרסם בית המשפט החוקתי בצרפת כי הוראות החוק אשר דורשות אימות גיל מקיף יותר הינן חוקתיות. ביהמ"ש קבע שדרישה זו והפגיעה בחופש הביטוי הנלווית לה הינן מידתיות ומתאימות לצורך המטרה שהיא הגנה על קטינים. כעת, נשאר לראות האם ישנו האתרים את מנגנון אימות הגיל שלהם או שהרגולטור יפעל כנגדם.

האיחוד האירופי

חוק השירותים הדיגיטליים אשר נחקק בסוף שנת 2022 (ראו סקירה מקיפה מטעם איגוד האינטרנט), קובע שכחלק מהטיפול בסיכונים שעולים בניהול הסיכונים שפלטפורמות מבצעות (risk assessment), הן יצטרכו לנקוט אמצעים ממוקדים כדי להגן על זכויות הילד, לרבות אימות גיל וכלים לבקרת הורים. אמנם כנראה שאתרי פורנוגרפיה לא יכללו תחת היקף החוק אך ייתכן שהוראות אלו יקשו על ילדים לגשת לתוכן פורנוגרפי ברשתות חברתיות ומנועי חיפוש אשר מאפשרים פרסום תוכן שכזה.