החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

איך ענקיות הרשת נדרשות להתמודד עם סיכונים לבחירות 2024 לפי רגולציית השירותים הדיגיטליים החדשה באיחוד האירופי

ביום 26.03.2024 נציבות האיחוד האירופי פרסמה הנחיות לגבי האמצעים שענקיות הרשת נדרשות ליישם כדי להגן על הגינות ויושרה של מערכות הבחירות במהלך השנה הקרובה. ההנחיות ניתנו מכוח חוק השירותים הדיגיטליים (Digital Services Act, לסקירה של האיגוד לחצו כאן) ומופנות לפלטפורמות גדולות מאוד ומנועי חיפוש גדולים מאוד, אשר מחוייבים לפעול לצמצום הסיכונים המערכתיים עבור משתמשיהם. הנציבות סיפקה בנוסף הנחיות ספציפיות להתנהלות הפלטפורמות ומנועי החיפוש ביחס לבחירות לפרלמנט האירופי ביוני 2024.  

לפי חוק השירותים הדיגיטליים, פלטפורמות ומנועי חיפוש גדולים מאוד הם פלטפורמות ומנועי חיפוש אשר להם מעל 45 מיליון משתמשים פעילים באיחוד האירופי. לפי חוק השירותים הדיגיטליים, פלטפורמות ומנועי חיפוש אשר הוגדרו כגדולים מאוד על-ידי האיחוד האירופי נדרשים לבחון ולהתמודד עם סיכונים מערכתיים בפלטפורמות ובמנועי החיפוש, ובין היתר נדרשים לצמצם את הסיכון שהפלטפורמות ומנועי החיפוש יפגעו ביושרה של הליכי בחירות. 

בפברואר 2024, פרסמה הנציבות טיוטה של ההנחיות להערות הציבור. ביום 26.03.2024, לאחר שנשקלו הערות הציבור, פורסם הנוסח הסופי של ההנחיות. 

הנחיות אלה ממליצות על נקיטה באמצעים שונים להתמודדות עם סיכונים לבחירות, תוך איזון בין השמירה על זכויות בסיסיות כמו חופש הביטוי לבין הצורך לשמור על הגינות הליכי בחירות. בין היתר, הנציבות המליצה על:

  • חיזוק הליכים פנימיים – על ידי הקמת צוותים ייעודיים לטיפול בסוגיות הקשורות לבחירות, שימוש במידע קיים וניתוחו לצורך איתור סיכונים מקומיים לבחירות, והגברת הפיקוח על השימוש באפשרויות החיפוש לצורך השגת מידע הנוגע לבחירות. 
  • הגברת הגישה למידע אמין – סימון מפורש וברור של פרסומות פוליטיות, קידום מידע רשמי ואמין על בחירות והפחתת הויראליות וההכנסות הפוטנציאליות של פרסומים שעלולים לפגוע בהליכי הבחירות במנועי החיפוש ואלגוריתמי ההמלצות למשתמשים של הפלטפורמות, וכן קידום יוזמות לאוריינות טכנולוגית ותקשורתית. 
  • אימוץ אמצעים להתמודדות עם תוכן שנוצר על-ידי בינה מלאכותית – תוכן כזה עלול לגרום להטעיה בקנה מידה רחב. לכן, פלטפורמות ומנועי חיפוש שניתן לעשות בהם שימוש כדי ליצור או להפיץ תכנים שנוצרו על-ידי בינה מלאכותית צריכים לאמץ דרכים להתמודדות עם הפצת תוכן כזה שנחזה לאמיתי, ובפרט לשנות את תנאי השימוש שלהם כך שיאסרו על פרסומים כאלה ללא סימון מפורש.
  • יישום הליכים ייחודיים שיעוצבו במיוחד לכל הליך או תקופת בחירות בפני עצמן, בהתאם להקשר.
  • שיתוף פעולה עם ארגונים, רשויות האיחוד האירופי, ממשלות וגורמים מדינתיים אחרים, גופי חברה אזרחית ומומחים.
  • אימוץ מנגנוני תגובה לתקריות ומשברים במהלך תקופת בחירות. 
  • בחינת אפקטיביות האמצעים שננקטו לאחר הבחירות על מנת לשפר ולטייב אותם, וכן פרסום תוצאות ההערכות לציבור. 

ביחס לבחירות לפרלמנט האיחוד האירופי ביוני 2024, הנציבות מציינת כי יש לקחת בחשבון את הייחודיות הרבה של הבחירות, בהיותן רב-לאומיות וכלל-אירופאיות. על כן, על הפלטפורמות ומנועי החיפוש לוודא שמוקצים מספיק משאבים וננקטו מספיק אמצעים להפחתת סיכונים לקראת הבחירות, ושמשאבים ואמצעים אלה מחולקים באופן פרופורציונלי ובהתאם לסיכונים הצפויים.  

שנת 2024 היא שנת בחירות בדמוקרטיות רבות ברחבי העולם – ביוני 2024 ייערכו הבחירות לפרלמנט האירופי, בנובמבר 2024 ייערכו הבחירות לנשיאות ארה"ב וכן ייערכו בחירות כלליות בהודו, ברזיל, מקסיקו ומדינות נוספות. על רקע זה, הרשתות החברתיות וענקיות הטכנולוגיה פועלות לצמצום הסיכונים לבחירות באופן גלובלי, ומשתפות את הציבור באופן ההתמודדות שלהן. להרחבה בנושא ראו סקירה של איגוד האינטרנט על היערכות ענקיות הטכנולוגיה לבחירות 2024.