חזרה לעמוד הקודם

אימוץ קוד האיחוד האירופי להתמודדות עם דיסאינפורמציה ופייק ניוז

החל משנת 2018 מקדם האיחוד האירופי קוד התנהגות בנושא דיסאינפורמציה עבור פלטפורמות מקוונות, מפרסמים ושחקני מפתח אחרים במרחב המקוון, כמסגרת של רגולציה עצמית להתמודדות עם תופעת מידע הכזב ברשת (EU Code of Practice on Disinformation). עם התקדמות חקיקת חוק השירותים הדיגיטליים (DSA) בשנה האחרונה, ניכרת כוונת האיחוד להפוך את הקוד למסגרת רגולטורית משותפת, ככלי חדשני להבטחת שקיפות ואחריות רבה יותר של פלטפורמות מקוונות.

ביום 16.6.2022 פרסמה הנציבות האירופית גרסה עדכנית של קוד הדיסאינפורמציה, עליו חתמו עשרות חברות אינטרנט, ביניהן: מטא, טוויטר, טיק-טוק, מנוע החיפוש של גוגל, יוטיוב ועוד רבות. זאת, לאחר תהליך מחקר והתייעצות במטרה לטפל בפערים ובחסרונות של הקוד בנוסחו המקורי. ואכן, הקוד העדכני מכיל 44 התחייבויות, לעומת 21 בקוד המקורי משנת 2018.

יש להבהיר כי על אף החתימה ואימוץ הקוד, הבחירה אילו התחייבויות לאמץ עדיין נמצאת אצל החברות. לאחר שישה חודשים ממועד החתימה יצטרכו החתומות לעמוד בהתחייבויות שלקחו על עצמן.

נוסח הקוד:

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/87585

 

 עיקרי הוראות קוד האינפורמציה בנוסחו החדש:

  • העצמת משתמשים מול דיסאינפורמציה וחדשות כזב: הקוד החדש מתאפיין בהתחייבויות רבות ומקיפות יותר להתמודדות עם דיסאינפורמציה. לדוגמא, החותמות מתחייבות לספק למשתמשים כלים שיעזרו להם לקבל החלטות מושכלות כאשר הם נתקלים בדיסאינפורמציה. מנגד, הקוד החדש אינו קובע התחייבות לספק שקיפות בנוגע לאופן בו נקבע מיקום של מודעה. עם זאת, החותמות התחייבו למספר רב של התחייבויות הנוגעות למניעת פרסום מודעות אשר מכילות דיסאינפורמציה.
  • התמודדות עם מידע כוזב או מטעה שמופץ ללא כוונת זדון (misinformation) : הקוד החדש מדגיש את החשיבות בטיפול ובהתמודדות עם מידע כוזב שמופץ ללא זדון, ומציג מספר דרכים בהן החתומות יפעלו לשם כך. הקוד קובע דרישות מיוחדות בהן יצטרכו חתומות לעמוד בעת מצבי משבר כגון שיתוף פעולה הדדי זו עם זו ושיתוף פעולה עם גורמי ממשל.  עם זאת, הקוד אינו קובע התחייבויות ספציפיות הנוגעות למידע כוזב ללא כוונת זדון ולמצבי משבר.
  • חיזוק מעמדם ותפקידם של בודקי עובדות, חוקרים אקדמיים וגופים רלוונטיים נוספים בכלל זה, חברות הטכנולוגיה החתומות התחייבו לתת לחוקרים גישה קבועה למידע שאינו אישי לצורך חקר דיסאינפורמציה. בנוסף, הקוד קובע כי תוקם גם מסגרת מדינית בה יוכלו חוקרים לגשת למידע רגיש יותר. בנוגע לבודקי עובדות, החתומות מתחייבות לשתף פעולה עם גופים/אנשים אלו, ולשלב אותם בשירותיהן. 
  • התמודדות עם הפצת דיסאינפורמציה באמצעות פרסומות או תכנים מקודמים הנציבות המליצה שהשירותים הדיגיטליים החתומים על הקוד ידרשו להתחייב לעיצוב מדיניות פרסום מתאימה ומותאמת שתטפל בשימוש לרעה במערכות הפרסום שלהם לצורך הפצת דיסאינפורמציה. כמו כן, כל השחקנים המעורבים בקנייה, מכירה והצבת פרסום דיגיטלי, ידרשו להתחייב להעביר ביניהם שיטות עבודה מומלצות ולחזק את שיתוף הפעולה. הקוד החדש מאמץ את מגוון ההמלצות של הנציבות האירופית. כדוגמא להתחייבות בנוגע לשימוש לרעה במערכות פרסום, החתומות מתחייבות למנוע יכולת השקעה (defund) בפרסומים המפיצים דיסאינפורמציה, ולשפר את המדיניות והמערכות הקובעות את הכשירות של תוכן למונטיזציה. בנוסף, החתומות מתחייבות למנוע שימוש במערכות פרסום לצורך פרסום מודעות המכילות דיסאינפורמציה.
  • שקיפות מערכות המלצה ותעדוף תכניםהנציבות סברה שישנה חשיבות עליונה לכך שהחותמים על הקוד המחוזק יתחייבו להפוך את מערכות ההמלצה שלהם לשקופות, ובמיוחד לגבי הקריטריונים המשמשים לתעדוף או ביטול תעדוף מידע, עם אפשרות למשתמשים להתאים אישית את אלגוריתמי הדירוג. הקוד החדש מכיל התחייבות של החתומות לספק שקיפות בנוגע למערכות ההמלצה שלהן. החתומות מתחייבות להפוך את מערכות ההמלצה שלהן לשקופות למשתמשים תוך פירוט הקריטריונים והפרמטרים העיקריים המשמשים לתעדוף או חוסר תעדוף של מידע. כמו כן, התחייבות זו מכילה את האפשרות של משתמשים לשנות את מערכת ההמלצה שלהם לפי רוחם. בנוסף, החתומות מתחייבות לפרסם נתונים קבועים אודות כמות הפעמים שמשתמשים בחרו לפעול בצורה זו , תוך הצבעה על דפוסים.
  • העצמת משתמשים וקידום אוריינותהנציבות ביקשה לחזק את קוד ההתנהגות כך שהגופים החתומים יתחייבו לחזק את האוריינות הדיגיטלית של משתמשיהם וכן להציע נהלים ידידותיים ויעילים למשתמש בשירותיהם, המאפשרים למשתמשים לסמן דיסאינפורמציה עם פוטנציאל לגרום לנזק ציבורי או אישי. בהמשך למגפת הקורונה, החותמים על הקוד המחוזק יצטרכו להתחייב לפתח וליישם כלים ספציפיים (כגון לוחות מידע, באנרים, חלונות קופצים, מפות והנחיות) המובילים משתמשים למקורות סמכותיים בנושאים בעלי עניין ציבורי וחברתי מסוים או במצבי משבר. הקוד החדש מאמץ את ההמלצות שהציגה הנציבות. בין ההתחייבויות הנוספות של החתומות שלא הוזכרו לעיל, ניתן למצוא התחייבות לפעול נגד הפצת דיסאינפורמציה ברשתות של הודעות אישיות והתחייבות של החתומות לספק למשתמשים אשר הפעילות שלהם הוגדרה כדיסאינפורמציה אפשרויות ערעור.
  • מרכז שקיפות: הנציבות המליצה שבכדי לשפר את השקיפות והאחריות סביב יישום הקוד, על החתומות להתחייב ליצור ולתחזק מרכז שקיפות נגיש לציבור. החותמות יתבקשו לציין במרכז השקיפות את המדיניות הספציפית שהן אימצו לצורך מחויבויות הקוד ולספק מידע בסיסי על האופן שבו מדיניות זו נאכפת. הקוד החדש קובע את ההתחייבות של החתומות להקים מרכז שקיפות כפי שהנציבות האירופית המליצה תוך אימוץ מגוון המלצותיה.
  • פרסום פוליטי ותלוי נושא: הנציבות ביקשה לקבוע בקוד התחייבויות רחבות ביותר הנוגעות בסימון מודעות פוליטיות. כמו כן, הנציבות מבקשת להגדיל את מאמצי האימות והשקיפות בכל הנוגע למודעות מסוג זה. הקוד החדש מאמץ את מגוון ההמלצות של הנציבות בנושא זה. החתומות התחייבו בנוסף לתפעל מאגר אשר יכיל את כל המודעות הפוליטיות שהוצגו בפלטפורמות שלהן בנוסף למספר נתונים כמו אורך הזמן שהמודעה פורסמה, סכום הכסף ששולם על המודעה, כמות המשתמשים אשר נחשפו למודעה (תוך חלוקה למאפיינים דמוגרפים) ועוד מספר נתונים.

 

הצעות לחיזוק קוד הדיסאינפורמציה שלא אומצו:

  • התמודדות עם מניפולציה: הנציבות המליצה להטיל על החותמות דרישות רחבות יותר לפעולה נגד מגוון הצורות של התנהגות מניפולטיבית המשמשת להפצת דיסאינפורמציה, כגון: פעולות פריצה והדלפה, השתלטות על חשבון, יצירת קבוצות לא אותנטיות, התחזות, זיופים עמוקים(Deep Fakes),  רכישת התקשרויות מזויפות (רכישת עוקבים) או התנהגות לא שקופה של משפיענים. כפי שביקשה הנציבות, החתומות אשר מפעילות מערכות בינה מלאכותית אשר מייצרות תוכן מניפולטיבי נדרשות לתת תשומת לב לדרישות השקיפות ורשימת הפעולות האסורות בהצעת חוק הבינה המלאכותית של האיחוד האירופי. עם זאת, מעבר לכך, נדמה שהקוד החדש בחר שלא לאמץ את המלצות הנציבות. הקוד כן קובע שבכדי למנוע פעולות מניפולטיביות החתומות מתחייבות לחזק את המדיניות שלהן ולתאם ביניהן אילו פעולות יחשבו כמניפולטיביות ואסורות. למרות זאת, הקוד אינו קובע התחייבויות רחבות לטיפול בהתנהגות מניפולטיבית כפי שקיוותה הנציבות בהמלצותיה.
  • הרחבת שיתוף הפעולה בין פלטפורמות מקוונות למערכת ההתראות של האיחוד: EU Rapid Alert System, אשר מחברת בין כלל מדינות האיחוד וגופיו הרלוונטיים במטרה להפיץ תגובת מהירות למיסאינפורמציה תוך שיתוף מידע ביניהם, ושיתוף מידע מהימן לציבור. כחלק מהקוד החדש, החתומות בחרו לא להתייחס למערך ההתראות של האיחוד. עם זאת, כפי שביקשה הנציבות,  החתומות התחייבו על הקמה של Task force מיוחד אך קבוע, לצורך שיפור ועדכון הקוד, ולצורך העברת מידע בין החתומות ובין גופי האיחוד האירופי שהוזמנו לקחת בו חלק. לצורך עניין שיתוף ההתראות, החתומות מתחייבות שכוח הפעולה יפעיל מערך דומה בו יוכלו החתומות לעדכן זו את זו.