חזרה לעמוד הקודם

אירלנד: חקיקת רשתות חברתיות חדשה

עדו אילי (מחלקת רגולציה ומדיניות, איגוד האינטרנט הישראלי) | 09.02.2023

ביום 10.12.2022 חתם נשיא אירלנד על חקיקה חדשה בשם "חוק הבטיחות באינטרנט ורגולציית מדיה" (Online Safety and Media Regulation). החוק מבקש לעדכן את מסגרת הרגולציה של סביבת התקשורת והמדיה החדשים באירלנד, ולהניח את היסודות למנגנון אסדרה חדש של בטיחות מקוונת, בעל חשיבות מיוחדת להגנה על ילדים באינטרנט.

הצעת החוק עוסקת בשלושה תחומי ליבה. חלקים א' וב' מקימים נציבות מדיה רגולטורית חדשה (Coimisiún na Meán) ונציבות לבטיחות מקוונת חדשה תוך פירוק רשות השידור של אירלנד, שחלק גדול ממנה ייקלט בנציבות המדיה החדשה. לפי החוק, לנציבות המדיה יהיו סמכויות משופרות לכפות ציות, להטיל סנקציות על פלטפורמות דיגיטליות, ובמידת הצורך, לחסום שירותים מקוונים. כמו כן, נציבות המדיה תהיה אחראית על יישום חוק השירותים הדיגיטליים האירופי (DSA) באירלנד.

חלק ג' של החוק מתייחס לקטגוריות של 'נזקים מקוונים'. בהיקף החוק נכלל גם תוכן בלתי חוקי וגם קטגוריות ספציפיות של תוכן מקוון חוקי אך עם זאת מזיק. קטגוריות אלה כוללות תוכן שעלול להשפיע על הפחדה, איום, השפלה או רדיפה של אדם (בריונות רשת), ותוכן שעלול לעודד או לקדם הפרעות אכילה ופגיעה עצמית. כמו כן, החוק מאפשר לנציבות לפנות לשר הממונה בבקשה להוסיף תכנים לרשימה זו. בעוד שקטגוריות אלו של תכנים אסורות גם בכללי הקהילה של הרשתות החברתיות, ניהול התוכן של הפלטפורמות אינו עקבי ולוקה בחסר. חוק זה שואף לפתור בעיה זו על ידי אכיפה עקבית.

הנציבות לבטיחות מקוונת תהיה מוסמכת ליצור קודי בטיחות מקוונים מחייבים כדי לדאוג ששירותים מקוונים יצטרכו לספק דין וחשבון בנוגע לשאלה כיצד הם מתמודדים עם הזמינות של כמה מהצורות החמורות ביותר של תוכן מקוון מזיק. כמו כן, הנציבות מוסמכת על פי החוק להפעיל מנגנון תלונות, תוך התמקדות תחילה בילדים ולהורות על הסרה או הגבלת הזמינות של פריטים ספציפיים של תוכן מקוון מזיק, בין אם זה בעקבות תלונה ובין אם בעקבות יוזמה של הנציבות.

לנציבות המדיה יהיו מגוון רחב של סמכויות ציות ואכיפה חזקות, כולל הסמכויות למנות קצינים מוסמכים לערוך חקירות של חשד לאי ציות, לדרוש מסירת מידע ולבקש סנקציות מנהליות של עד 20 מיליון אירו או 10% מהמחזור. בסיום ההליך, ספקי שירותים אשר מפוקחים על ידי החוק שימשיכו בהפרה של הכללים עשויים להיות חשופים לתביעה פלילית.

לחוק זה יכולה להיות השפעה רבה עקב מושבם של משרדיהן האירופים של מספר מהרשתות חברתיות הגדולות (לדוגמא Twitter ו-Meta) באירלנד. במשך שנים, הופנתה ביקורת רבה לרגולטור האירי בכך שהוא מאפשר לחברות אלה לפעול בצורה שאינה תואמת את הסטנדרטים של האיחוד האירופי אך חקיקה מסוג זה, לצד קנסות גדולים שמוטלים על החברות (ראו באתר איגוד האינטרנט), מסמנים את שינוי היחס של הממשלה באירלנד לחברות אלו.