החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

Meta מספקת למשתמשים מידע חדש על מערכות הבינה המלאכותית של מנגנון דירוג התוכן וההמלצות שלה

ירדן אמיר (מחלקת מחקר ומדיניות, איגוד האינטרנט הישראלי) | 03.09.2023

ביום 29 ביוני 2023, הודיעה חברת מטא על עדכונים הקשורים בשקיפות ומחקר עבור פייסבוק ואינסטגרם אשר בבעלותה, אשר במסגרתם תספק כעת החברה יותר מידע בדבר מערכות הבינה המלאכותית העומדות מאחורי מנגנון דירוג התוכן שלה עבור ה"פיד", ה"רילס", ה"סטוריז" ואזורים נוספים בממשקי הפלטפורמות, תשפר את האפשרות לשליטת המשתמשים על התוכן שמוצג בפיד שלהם, וכן תעניק גישה לכלים מחקריים. 

הסיבה והתזמון העומדים מאחורי הצהרות אלו של מטא, המשקפות שינויים משמעותיים בגישתה בנושאי שקיפות מול משתמשים ומול בעלי העניין כאחד, נעוצים ככל הנראה בתחילתו של תהליך ההיענות של החברה לדרישות הרגולציה שהשית עליה חוק השירותים הדיגיטליים (Digital Services Act) באיחוד האירופי, המנגנון הרגולטורי החשוב ביותר כיום לאסדרת שירותים מקוונים בעולם. במסגרת החוק, הוגדרו פייסבוק ואינסטגרם כ"פלטפורמות גדולות מאוד" (VLOP- Very Large Platform), מעמד מידתי שנקבע מתוקף כמות המשתמשים הגבוהה שלהן, ומחייב אותן לעמוד בתנאים מוגדרים ואחידים בהתאם לו. מטרתם של התנאים שהוחלו על הפלטפורמות היא לטפל בבעיות הנובעות מכוחן הייחודי על הפרט והחברה: לצמצם את פערי הכוחות בין המשתמשים לפלטפורמה, לקדם הסדרה ואכיפה אקטיבית של מדיניות תוכן בלתי חוקי ומזיק, ולייצר אחידות רגולטורית שתחול על הפלטפורמות השונות בהתאם להגדרתן על בסיס החקיקה.

מקור: אתר האינטרנט של Meta

על אף שבהודעה הרשמית שמסרה מטא לא נרשמה התייחסות ישירה לחקיקה האירופאית החדשה, בארגון מוזילה זיהו קשר הגיוני למדי בין ההנחיות והדרישות החלות על "פלטפורמות גדולות מאוד" המפורטות ב-DSA לבין הפעולות עליהן הצהירה שתנקוט ענקית הטכנולוגיה. על אף שמדובר בהיענות חיובית ומעודדת מצידה של חברה בסדר הגודל של מטא לדרישות שהופנו כלפיה וכלפי פלטפורמות אחרות מצד מוזילה וארגונים נוספים לשקיפות במערכות בינה מלאכותית ולקידום שימוש במנגנוני המלצות אחראיים יותר, במוזילה טוענים כי השינויים עליה הצהירה החברה עודם לוקים בחסר וגם מציעים דרכים לטפל בהם. 

בהתאם לדרישות החקיקה לקידום השקיפות על מערכות ההמלצה שלה (סעיף 27), מטא מנגישה כעת "כרטיסי מערכת" (System Cards) שמספקים לדבריה מבט מעמיק אל העולם המורכב של מערכות הבינה המלאכותית העומדות לרשותה, ומשמשות אותה לצורך תפעול מנגנוני הממלצות שלה ודירוג התכנים בפייסבוק ובאינסטגרם. הכרטיסים מתייחסים לחלקים שונים בממשק הפלטפורמות המציגים המלצות כגון: פיד המשתמשים, דירוג התגובות המוצגות בפיד, "אנשים שאת/ה עשוי/ להכיר", "מרקטפלייס" (Marketplace), קבוצות ועוד. בעוד שבמטא טוענים כי כרטיסים אלו נוסחו באופן שהופך את המידע שהם מציגים לנגיש למומחים ולא-מומחים כאחד, בארגון מוזילה טוענים כי כרטיסי המערכת מנוסחים בשפה הנהירה למומחי בינה מלאכותית בלבד. במוזילה גם מצביעים על פערים בין המידע המוצג בהם ביחס למטרתם המקורית לספק ידע רלוונטי לבעלי עניין שמטרתו לייצר שקיפות, למנוע סכנות בשימוש ולהגן מפני פגיעות פוטנציאליות, ועל כך שאינם עומדים בדרישות לפיהן על הכרטיסים לספק הדגמה צעד-אחר-צעד של הקלט שהמערכות הללו מייצרות, על מנת להבין לעומק את הפונקציונליות שלהן וכן את האתגרים שאלו מציבות.  

עוד ציינו במוזילה, כי ההסברים אותם מספקת מטא כעת אודות האופנים שבהם עובדת מערכת ההמלצות האלגוריתמית שלה, עודם עמומים ויתכן ואינם משקפים נכונה את התמונה המלאה בדבר דרכי פעולתה. למשל, כשמטא מציינת שבמסגרת הפעלת המערכת מתקבלות פשרות מהותיות במהלך קבלת החלטות בדבר הדירוגים, היא אינה מסבירה מהם השיקולים העומדים מאחורי ההחלטות המתקבלות בעניין הפשרות הללו. משמעותן של החלטות אלו היא קריטית, שכן הפשרות עשויות להיות מצויות במרכזו של ניגוד עניינים בין רווחיות הפלטפורמה לבין עניין לציבור. בנוסף, מסבירים במוזילה, כי בעוד שמטא מבהירה כי במסגרת פעולת מנגנון הממלצות משוקללים יחדיו "הבעת העניין" לבין "הזדמנויות לגילוי" (כלומר, הצפתו של תוכן שהמשתמש הביע עניין בו לעומת תוכן חדש שהאלגוריתם מוצא לנכון להציגו), לא ברור כיצד מתעדפת המערכת את התכנים המוצגים בין שני הגורמים האלו.

מקור: אתר האינטרנט של Meta

בנוסף, במוזילה מפנים ביקורת גם כלפי האפשרות שמציעה מטא למשתמשים, גם היא תחת סעיף 27, להתאים בעצמם את מערכת ההמלצות האוטומטית על מנת לראות שינויים בפיד שלהם. האפשרויות היחידות המוצעות כעת נוגעות לביצוע מודיפיקציה במערכת הקלט של הבינה המלאכותית בצורה שלמעשה הייתה זמינה למשתמשים עד כה, ברמה העליונה ביותר של הממשק: סימוני אהבתי, שיתופים וביטול מעקב אחרי עמודים ופרופילים. יתכן כי בהמשך תספק החברה גם אפשרויות לביצוע התאמה אישית ברמה מעמיקה יותר. 

לבסוף, בכל הנוגע להודעתה של מטא על שיתוף המידע שלה עם גופי מחקר באירופה, הנובעת גם היא ככל הנראה מחובה זו כפי שהוגדרה בחקיקת ה-DSA (סעיף 40), במוזילה חוששים שהן מתוקף ראשוניותו של מתווה החוק בנושא זה, והן לאור נוסח ההצהרה של מטא, על אף שמדובר בבשורה על התקדמות משמעותית בנושא, ניכר שמטא עדיין לא מילאה לחלוטין את התחייבותה במסגרתו.

בשנת 2018, מטא חסמה את הגישה למחקר API לחוקרים חיצוניים בנתוני העתק שלה, ובמקביל הקימה קבוצת מחקר חיצונית שפועלת תחת פיקוחה בשם Social Science One, ולקבוצה זו ניתנה הגישה הבלעדית לנתונים הפנימיים של החברה. כעת מודיעה מטא על שיתוף פעולה חדש עם המרכז למחקר פוליטי וחברתי באוניברסיטת מישיגן (University of Michigan’s Inter-university Consortium for Political and Social Research). צעד התחלתי חשוב, אך בארגון מוזילה עוד מצפים לבאות.

מקור: אתר האינטרנט של Meta

אם כך, על אף השינויים החיוביים והמעודדים, ארגון מוזילה קורא למטא לשפר ולחדד את ההתאמות שביצעה ועודה מבצעת על מנת שיהלמו את דרישות החקיקה החדשות, להציג מידע נגיש ונהיר המרוכז במקום אחד, להעשיר את אפשרויות השליטה של המשתמשים על מנגנון ההמלצות שלה, ולהרחיב את הגישה למאגרי המידע שלה באופן מקיף, אמין וזמין למגוון רחב של חוקרים, בעלי עניין ציבורי וארגונים חברתיים.