החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

מדינת ניו יורק: הגברת האחריות של רשתות חברתיות למאבק בתוכן שנאה

ביום 06.06.2022, השלימה מדינת ניו יורק חקיקה אשר דורשת מפלטפורמות מדיה חברתית להקים ולתפעל מנגנוני דיווח עבור תוכן שנאה בפלטפורמות שלהן. החוק הינו חלק מחבילת חקיקה אשר מתמקדת בחיזוק חוקי הנשק במדינה ותיקון הפרצות שבאו לידי ביטוי במקרי הירי ההמוניים בבאפלו ובטקסס.  מטרת החוק כפי שהוצגה על ידי המחוקקים היא לתת למשתמשי רשתות חברתיות את הכלים לשמור על המרחבים הווירטואליים בטוחים יותר בעזרת יצירת מנגנוני דיווח ברורים ועקביים לדיווח תוכן שנאה.

ככל שתוקפו של החוק לא יעוכב על ידי בתי המשפט, הוא צפוי להיכנס לתוקף ביום 6.12.2022.

הגדרות החוק

  • החוק מגדיר "תוכן שנאה" כתוכן ברשתות חברתיות שמטרתו להכפיש, להשפיל או להסית לאלימות נגד קבוצה של אנשים על בסיס גזע, צבע עור, דת, אתניות, מוצא לאומי, מוגבלות, מין, נטייה מינית, זהות מגדרית או ביטוי מגדר.
  • החוק מגדיר "רשת חברתית" כספקי שירות אשר עבור מטרות רווח, מפעילים פלטפורמות אינטרנט המיועדות לאפשר למשתמשים לשתף תוכן עם משתמשים אחרים או ליצור תוכן שיהיה זמין לציבור.

החובות שקובע החוק

  • רשת מדיה חברתית המנהלת עסקים במדינה, תצטרך לספק ולתחזק מנגנון ברור ונגיש עבור משתמשים לדיווח על תקריות של התנהגות שנאה. מנגנון זה יהיה נגיש בבירור למשתמשים של רשת זו ויהיה נגיש הן מהאפליקציה של הרשתות והן מאתר האינטרנט. המנגנון יאפשר לרשת החברתית לספק תגובה ישירה לכל משתמש אשר דיווח על תוכן שנאה אשר תסביר כיצד העניין מטופל.
  • כל רשת מדיה חברתית תפרסם מדיניות ברורה ותמציתית אשר תהיה זמינה ונגישה בקלות ותכלול את האופן שבו רשת מדיה חברתית זו תגיב לדיווחים על פעילות ותוכן שנאה בפלטפורמה שלה.

הגנות החוק עבור פלטפורמות

  • החוק מוסיף סייג שקובע שאין לפרש את חובות החוק בשום דרך אשר עלולה לפגוע בזכות לחופש הביטוי של הפלטפורמות ושהחוק אינו מטיל אחריות על הפלטפורמה מלבד החובה ליצור מנגנון דיווח.
  • רשת חברתית אשר לא תעמוד בהוראות החוק, תידרש לשלם קנס של כעד 1000 דולר ליום עבור כל יום של הפרה.

 

ביקורות על החוק

האתר המוערך Techdirt תמצת את הבעיות שהחוק עלול ליצור:

  • הדרישה מפלטפורמות לקבוע מדיניות כנגד "תוכן שנאה", פוגעת בחופש הביטוי שלהן. האתר מציין שעל אף שהחוק אינו דורש זאת מפורשות, מטרתו הינה ללחוץ על הפלטפורמות במטרה שאלו יסירו תוכן אשר מוגדר כתוכן שנאה אך עדיין מוגן תחת התיקון הראשון לחוקה האמריקאית.
  • החוק אינו קובע רף מינימאלי של גודל רשת חברתית עליה יחול החוק. כתוצאה מכך, החוק צפוי להטיל מעמסה כבדה מאוד על חברות קטנות, הן מבחינת חובותיו, והן מבחינת הקנס הפוטנציאלי.
  • חובת הקמת מנגנון לדיווח על "פעילות שנאה" אינה מתאימה לכלל סוגי הגופים אשר יכללו בהיקף החוק. לדוגמא, אתר Techdirt מקבל תלונות ממשתמשים באתר, אך תלונות אלו הינן אנונימיות. לכן, לא יוכל האתר לספק תגובה ישירה לדיווח.
  • החובה לקבוע מדיניות טיפול בתוכן שנאה לא תגרום לרשתות החברתיות להיות יותר ערניות לתוכן זה.