החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

עקרונות Santa Clara לאחריות ושקיפות של פלטפורמות מקוונות בניהול תוכן

בשנים האחרונות הותוו על ידי ארגוני ארגוני זכויות דיגיטליים ומומחים אקדמיים מובילים עקרונות סנטה קלרה לשקיפות ואחריות בניהול תוכן על ידי שירותים מקוונים (The Santa Clara Principles on Transparency and Accountability in Content Moderation).

עקרונות אלה מהווים נקודת מוצא לדרישות משירותים מקוונים כגון רשתות חברתיות, המתארים ​​רמות מינימום של שקיפות ואחריות אל מול משמשיהם. עקרונות אלו זכו לתמיכה של למעלה מ-100 מוסדות ברחבי העולם וזכו להכרה גם על ידי פלטפורמות מרכזיות. לדוגמא, פייסבוק הרחיבה את זכות הערעור של משתמשיה, פלטפורמות רבות אחרות הביעו תמיכה בעקרונות ופלטפורמות reddit אף יישמה אותם במלואם.

עקרונות סנטה קלרה פורסמו לראשונה בשנת 2018 וזכו לתמיכה של למעלה מ-100 מוסדות ברחבי העולם ואף זכו להכרה גם על ידי פלטפורמות מרכזיות. בסוף שנת 2021 עודכנו והורחבו העקרונות על רקע התפתחויות טכנולוגיות ומשפטיות עדכניות.

עקרונות Santa Clara 2.0 לשקיפות ואחריות של פלטפורמות מקוונות – סקירה מטעם איגוד האינטרנט הישראלי (דצמבר 2021) 

 

תמצית: המישורים השונים בהן נדרש להבטיח אחריות ושקיפות של פלטפורמות תוכן ורשתות חברתיות

עקרונות יסוד לפיהם נדרשות פלטפורמות תוכן לפעול

  • שמירה על זכויות אדם והליך הוגן: שיקולי זכויות אדם והליך הוגן צריכים להילקח בחשבון בעת ניהול תוכן. כמו כן, על פלטפורמות לספק גישה לתמיכה במקרה של חסימה או הסרת תוכן או משתמש.
  •  יושרה ויכולת לספק הסבר: חברות צריכות לוודא שמערכות ניהול התוכן שלהן, לרבות הליכים אוטומטיים ולא אוטומטיים כאחד, פועלות בצורה מהימנה ואפקטיבית תוך חתירה לדיוק ואי-הפליה בשיטות הזיהוי, והפעלת מנגנוני הודעה וערעור הוגנים. בנוסף, על פלטפורמות להיזהר מדיווח מוטעה על ידי בוטים והתקפות מתואמות.

  • מובנוּת הכללים ומדיניות בנוגע לניהול תוכן: מה הם סוגי התוכן שאסורים על ידי החברה ויוסרו, עם הנחיות מפורטות הכוללות דוגמאות של תוכן מותר ואסור. כמו כן, נגד איזה סוגי תוכן תנקוט החברה פעולות שאינן הסרה כמו הורדת דירוג אלגוריתמית. 
  • התאמה תרבותית של החלטות ניהול תוכן: התאמה תרבותית מחייבת שמקבלי החלטות ניהול התוכן, הליכי ההשגה מטעם הפלטפורמות והערעור יבינו את השפה, התרבות וההקשר הפוליטי והחברתי של הפוסטים שהם מנהלים. כמו כן, הכללים והמדיניות של החברות, ואכיפתם, צריכים לקחת בחשבון את מגוון התרבויות וההקשרים בהם הפלטפורמות והשירותים זמינים.
  • אחריות ושקיפות בנוגע להתערבות מדינתית בניהול תוכן: יש לדווח למשתמשים על גורם מדינתי אשר ביקש או השתתף בפעולה כלשהי הקשורה לתוכן או לחשבון שלהם, גם אם הפעולה נדרשה על פי חוק. כמו כן, יש לדווח איזה חוק הופר בכדי שהגורם יתערב בפעילות הפלטפורמה (חוק מדינתי או של הפלטפורמה).

דרישות יישומיות מפלטפורמות

  • שקיפות ונתונים על ניהול תוכן: על פלטפורמות מקוונות לפרסם את היקפי הפוסטים שהוסרו וחשבונות שהושעו או נסגרו עקב הפרת כללי התוכן של הפלטפורמות. זאת בנוסף למספר הדיווחים שהתקבלו, מספר הערעורים והבחנות נוספות. כמו כן, קיימות דרישות דיווח מיוחדות לפעולות אשר התקבלו תוך מעורבות של גורם מדיני.מכיוון שקיים חשש שתהליכי דיווח תוכן או משתמשים ינוצלו לרעה, חברות צריכות לשקול דיווח של נתונים שיאפשרו למשתמשים ולחוקרים להעריך את תדירות השימוש לרעה, ואת האמצעים שהחברה נוקטת בכדי למנוע זאת. 
  • הליך הוגן: התראות והודעות: על הפלטפורמות המקוונות לפרסם לקהילת משתמשיהן הנחיות מפורטות לגבי התוכן האסור בפלטפורמה זו, תוך מתן דוגמאות של תוכן מותר ואסור ופירוט ההנחיות המשמשות את הבודקים. יש לדרוש מפלטפורמות מקוונות לספק הודעה לכל משתמש שהתוכן שפרסם הוסר או שחשבונו הושעה, הכוללת את הסיבה להסרת התוכן או ההשעיה בנוסף לדרישות פרוצדוראליות שונות.
  • הליך הוגן: זכות ערעור והשגה על החלטות: יש לדרוש מפלטפורמות מקוונות לספק יכולת ערעור משמעותית והוגנת ובזמן אמת על כל הסרת תוכן או השעיית חשבון. על פי עקרון המידתיות, חברות צריכות לתת עדיפות למתן ערעור על ההגבלות החמורות ביותר, כגון הסרת תוכן והשעיית חשבון.

עקרונות לפעילות מדינתית באסדרת תוכן בפלטפורמות

  • הסרת חסמים לשקיפות החברות: מדינות חייבות להכיר ולמזער את תפקידן בשיבוש השקיפות (הטלת חסמים על שקיפות של פלטפורמות), ועליהן לספק שקיפות גם לגבי הדרישות שלהן להסרה או הגבלה של תוכן.
  • קידום שקיפות ממשלתית: ממשלות וגורמי מדינה אחרים צריכים לדווח בעצמם על מעורבותם בהחלטות ניהול תוכן, לרבות נתונים על דרישות או בקשות לביצוע פעולה הנוגעת בתוכן או בהשעיית חשבון, תוך חלוקה לפי הבסיס המשפטי לבקשה.