החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

סינגפור: יוזמת חקיקה להתמודדות עם עבירות באינטרנט

אסף ניאזוב (מחלקת מחקר ומדיניות, איגוד האינטרנט הישראלי) | 25.06.2023

ביום 08.05.2023 הוצגה לפרלמנט הסינגפורי הצעת חוק ששואפת להתמודד עם תוכן לא חוקי באינטרנט. אם יעבור, החוק יאפשר לממשלה הסינגפורית לדרוש הסרת תוכן לא חוקי, הגבלת גישה לאתרים, הגבלת הגישה לחשבונות ברשתות חברתיות והסרת אפליקציות מחנויות. 

עיקרי הצעת החוק

כפי שפורסם על-ידי משרד הפנים הסינגפורי, הצעת החוק תאפשר לממשלה לנקוט בפעולות מסוימות כנגד ספקי שירותים באינטרנט בהינתן חשד סביר לפעולות הבאות ברחבי האינטרנט: עבירות המסכנות את ביטחון המדינה, עבירות שמפרות את ה"הרמוניה בין חלקי האוכלוסיה", הסתה לאלימות, פרסום חומרים מסווגים או אסורים בפרסום, פרסום או הפצה של סמים, הימורים, הלוואות לא חוקיות, עבירות מיניות (הפצת תכנים מיניים ללא הסכמה, פדופיליה ועוד), ועבירות סייבר והונאה.  

פירוט האפשרויות בחקיקה

כשזוהתה עבירה באינטרנט, הממשלה תוכל להעביר אחת או יותר מההוראות הללו לנמענים שונים, לפי הנסיבות של המקרה:

  1. הוראת הפסקת תקשורת: מופנית לאתרי האינטרנט או למתקשרים הישירים של השירותים (Communicator of Criminal Content), כולל אנשים פרטיים. ההוראה תדרוש מהם להפסיק את הגישה של תושבי סינגפור לתוכן המהווה עבירה פלילית, דרך הסרתו.
  2. הוראת הפסקה: מופנית לספקי שירות באינטרנט, כאשר הכוונה בעיקר לרשתות חברתיות. ההוראה תדרוש מספקי השירות להגביל גישה או להסיר תוכן מסוים מהפלטפורמה שלהם.
  3. הוראת הגבלת גישה לחשבון:  מופנית לספקי שירות באינטרנט, כמו הוראת הפסקה. ההוראה תדרוש מספקי השירות להגביל את הגישה של משתמש מסוים להתקשרות עם סינגפורים או לתקשורת בסינגפור.
  4. הוראת חסימת גישה: כאשר הפעילות מתרחשת באתר מסוים, ההוראה תדרוש מספקי האינטרנט (Internet Service Providers) להגביל את הגישה של תושבי סינגפור אליו.  זהו מנגנון דומה למנגנון שנקבע בישראל בחוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז-2017.
  5. הוראת הסרת אפליקציה: מופנית לחנויות אפליקציות. ההוראה תדרוש מהחנויות להסיר את האפליקציות הפוגעניות מהחנויות בסינגפור ולמנוע את הגישה של סינגפורים אליהן. 

 

על מנת להתמודד עם הונאות ותרמיות באינטרנט, מוצע בהצעת החוק לקבוע רף נמוך יותר לנקיטה בפעולות המתוארות לעיל כנגד האחראים להונאות ולתרמיות הללו – נדרש חשד לביצוען. כמו כן, יותקנו תקנות שיקבעו תנאים לשיתוף פעולה בין הממשלה לבין ספקי שירותים אינטרנטיים, ויחייבו אותם לפעול באופן ישיר כנגד הונאות ותרמיות בפלטפורמות שלהם ולתמוך בפעילות של הממשלה בהתמודדות מול הפעילות הלא חוקית הזו, והכל בהתאם לזהות של השירותים האינטרנטיים ולאופי הפעילות האסורה. כלומר, חלק ניכר מהחוק יוסדר בתקנות, אשר טרם פורסמו. רשות ממשלתית שתוקם תהיה אחראית על אכיפת התקנות הללו. במקרה של התמשכות של הפעילות האסורה למרות האמור בתקנות הרשות שתוקם תוכל לחייב את ספקי השירות בנקיטת אמצעים מסוימים להפחתת הסיכון לפעילות המזיקה. 

החוק יקים מנגנון ערעור שיאפשר לאלה שנפגעו מהחוק לערער על ההוראות שהופנו כלפיהם. בנוסף, ספקי שירותים אינטרנטיים שמעוניינים לערער על התקנות ואופן יישומן יוכלו לפנות לשר הפנים.