חזרה לעמוד הקודם

ארה"ב: רגולציה חדשה על שווקים מקוונים

אסף ניאזוב (מחלקת מחקר ומדיניות, איגוד האינטרנט הישראלי) | 20.07.2023

ביום 27.06.2023 נכנס לתוקפו ברחבי ארה"ב ה-INFORM Consumers Act. החוק יחייב שווקים מקוונים, בהם מוכרים מספקים מוצרים לקונים, לדרוש את פרטי הזיהוי של המוכרים, להציג אותם ללקוחות ולאפשר ללקוחות לדווח על פעילויות חשודות בעצמם.  

לפי הודעת ה-FTC (ועדת הסחר הפדרלית), החוק שואף להגביר שקיפות בשווקים מקוונים, ולהרתיע עבריינים ממכירה של סחורה מזויפת, גנובה או לא בטוחה בשווקים מקוונים. שווקים מקוונים, לפי הגדרתם בחוק, הם פלטפורמות שמכוונות לצרכנים ומאפשרות לצדדים שלישיים למכור, לרכוש, לסחור, לשלוח או להעביר מוצרים ושירותים. 

בדברי הסבר לבעלי עסקים שפרסם ה-FTC, הובהר כי החוק חל על שווקים מקוונים שבהם יש לפחות מוכר אחד שמוגדר "מוכר בנפח משמעותי" – זהו מוכר שהיה פעיל לתקופה רצופה של 12 חודשים לפחות ב-24 החודשים האחרונים, היו לו לפחות 200 עסקאות או מכירות של מוצרים חדשים או לא-משומשים והייתה לו הכנסה של 5,000 דולר או יותר ממכירות אלה. החוק מחריג מההגדרה הזו את הפלטפורמה עצמה. כלומר, בית עסק שמחזיק שוק מקוון שבו מספר מוכרים קטנים יכול למכור בעצמו ללקוחות בהיקף נרחב מבלי שהרגולציה תחול עליו. בנוסף, החוק מחריג מתחולתו מוכרים שיש להם יחסים חוזיים עם בעלי השוק המקוון, באופן שדורש מהם לספק את פרטיהם האישיים. 

שווקים מקוונים עליהם תחול הרגולציה החדשה יידרשו לצעדים הבאים:

  • איסוף ואימות של פרטי קשר, מספר חשבון בנק ומספר מס הכנסה של מוכרים בנפח משמעותי. האימות יתבצע במועד מסירת הפרטים ולפחות פעם בשנה בשנים שלאחר מכן. יש בנוסף לנקוט אמצעים לאבטחת המידע שנמסר על-ידי המוכרים לפי החוק.
  • לגבי מוכרים בנפח משמעותי שהכנסתם בשוק המקוון עולה על 20,000 דולר בשנה יפורסמו בעמודי המכירות או בעמודי אישור עסקה שמם המלא, כתובתם הפיזית ודרכים ליצירת קשר ישיר באופן שניתן לבקרה על-ידי השוק המקוון.
  • השעיה של מוכרים בנפח משמעותי שלא יספקו מידע כנדרש.
  • הנגשת מנגנון דיווח ברור שיאפשר לקונים לדווח על מוצרים חשודים ופעילות חשודה.

הפרה של מחויבויות השווקים לפי החוק עלולה לגרור קנס של עד כ-50,000 דולר. 

רגולציה זו דומה לדרישות הרגולטוריות הכלולות ב-Digital Service Act, אשר נכנס לתוקף באיחוד האירופי לאחרונה. בנוסף לדרישות אחרות, הרגולציה האירופית מחייבת מפעילי שווקים מקוונים לאסוף, לאמת ולהגניש מידע לגבי מוכרים בפלטפורמות שלהם.