חזרה לעמוד הקודם

נוהל מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה: טיפול בתכנים בלתי-חוקיים במרחב המקוון

בשנים האחרונות, יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה פועלת מול פלטפורמות מקוונות ושירותי אינטרנט שונים לשם הסרת או הגבלת תכנים פוגעניים ומסוכנים ברשת.

בחודש אפריל 2021 פורסם (לראשונה) הנוהל הפנימי של מחלקת הסייבר המסדיר את פעולתה אל מול פלטפורמות מקוונות ושירותי אינטרנט בכל הנוגע לדרישות או בקשות להסרת תכנים מהרשת.

נוהל מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה: טיפול בתכנים בלתי-חוקיים שפורסמו במרחב-המקוון (עדכון מספר 1, אפריל 2021)

תמצית הנוהל – המישור הכופה לדרישה של הסרה או חסימה של תכנים מהרשת

מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה מגישה לפלטפורמות המקוונות ולספקיות הגישה לאינטרנט דרישה להסרת תוכן, הגבלת גישה אליו או סינונו מתוצאות חיפוש. דרישה זו יכולה לנבוע ממספר מקורות: חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עברות באמצעות אתר אינטרנט, סעיף 352 לחוק העונשין האוסר על פרסום פרטים של מתלונן/ת בעבירת מין, חוק הנוער (טיפול והשגחה) האוסר על פרסומים מזיקים נגד קטינים, שיש בהם כדי להביא לזיהויים של הקטינים, חוק אימוץ ילדים האוסר על פרסום שמם של מאמץ, מאומץ, הורה ביולוגי של מאומץ או כל פרט אחר העשוי להביא לשיהויים, צו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, צו של בית משפט לפי סעיף 29 לחוק הגנת הפרטיות האוסר על הפצה של מידע פוגע לפי החוק, חוק שירות הביטחון הכללי האוסר על פרסום זהותם של עובדי השירות, צווי איסור פרסום שיפוטיים מכוח חוק בתי המשפט.

תמצית הנוהל – המישור הוולונטרי לבקשת הסרת תכנים מול פלטפורמות ושירותים מקוונים

נוסף על דרישות להסרת תכנים, המישור הוולונטרי של פעילות מחלקת הסייבר בהסרת תכנים מהרשת מתייחס לדיווחים שהיא מעבירה לפלטפורמות המקוונות ולספקיות הגישה לאינטרנט על אודות תוכן שעל פניו מהווה עבירה פלילית לפי הדין הישראלי ואשר לפי הבנת מחלקת הסייבר נוגד גם את תנאי השימוש של הפלטפורמה המקוונת או ספקיות הגישה לאינטרנט – במטרה לעודד או להניע את הפלטפורמות המקוונות להסרה של התוכן.

אלו הן העבירות הפליליות המרכזיות שבגינן פונה מחלקת הסייבר לפלטפורמות המקוונות ולספקיות האינטרנט במישור הוולונטרי: גילוי הזדהות עם ארגון טרור, הסתה לאלימות, הסתה לגזענות, פגיעה בפרטיות, הטרדה מינית, סחיטה באיומים ואיומים, התחזות כאחר, מידע כוזב.

אלו הם התנאים המצטברים אשר אותן נדרשת מחלקת הסייבר לבחון בבואה לפעול מול הפלטפורמות המקוונות או ספקיות הגישה לאינטרנט במישור הוולונטרי:

  • התוכן מהווה עבירה לפי הדין הישראלי
  • התוכן מפר את תנאי השימוש של הפלטפורמות המקוונות או ספקיות הגישה לאינטרנט (לפי הערכה של מחלקת הסייבר)
  • קיומם של שיקולים נוספים המצדיקים דיווח לפלטפורמות המקוונות או לספקיות הגישה לאינטרנט על אודות התוכן האסור: תפוצת הפרסום בפועל, קהל היעד, חומרת הפרסום, מועד הפרסום, פוטנציאל ויראליות הפרסום ועוד.

יובהר כי הנוהל לא כולל הוראות בדבר תיעוד הפניות של מחלקת הסייבר לפלטפורמות המקוונות ולספקיות האינטרנט או הוראות בנוגע לשקיפות ופרסום מידע על היקפי הפניות שמעבירה מחלקת הסייבר או היקפי קבלתן/דחייתן.