החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

תיקון חוק הגנת הצרכן: מענה אנושי בשירותים מקוונים

במהלך חודש נובמבר 2021 הופצה הצעה לתיקון חוק הגנת הצרכן במטרה להבטיח שמפעילי פלטפורמות מקוונות יחוייבו לספק שירות טלפוני או אמצעי למתן מענה אנושי מקצועי לכל פניה של הצרכן ולרבות בעניינן בקשות להסרת פרסומים או שירות בנושא ההתקשרות בין המשתמשים לבין הפלטפורמות.

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – מתן עזרה ראשונה בפלטפורמות מקוונות, התשפ"ב-2022 (25.11.2021)

מתוך דברי ההסבר להצעת החוק:

"לצד הברכה שבקידמה הטכנולוגית, ישנן סכנות של שימוש בפלטפורמות המקוונות על מנת להסב נזקים של ממש בעולם האמיתי – אם על ידי הסתה מפורשת לאלימות או באמצעות פרקטיקות הקוראות באופן משתמע לאלימות או השפלה על ידי סימון יחידים כמטרות על דרך של הטרדה מינית מקוונת. על מנת לצמצם באופן משמעותי את היקף הפגיעה הפוטנציאלי של תופעות אלו, יש למזער את משך הזמן שבו פרסומים מסוג זה נשארים ברשת. לשם כך, יש לצמצם את זמני התגובה של מפעילי הפלטפורמות מן הרגע שבו פנה אליהם קורבן של פרקטיקות אלו בבקשה להסיר את התוכן הפוגעני…

אין הצדקה כי פלטפורמות מקוונות אשר מהוות בעידן החדש אמצעי תקשורת עיקרי בדומה לשירותי בזק ושירותי האינטרנט, ימנעו מלספק שירות לקוחות טלפוני לצרכנים… מפעיליהן יהיו חייבם לספק מענה אנושי (טלפוני או מקוון) ולהעמיד את המידע בדבר קיומו של מענה אנושי כאמור באופן גלוי וברור למשתמשים, כך שהדבר יובא לידיעת כלל המשתמשים ברשת…"

ביום 27.12.2021 הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם גרסה מעודכנת של הצעת החוק, שכותרתה: הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – מענה אנושי בשירותים מקוונים), התשפ"ב-2021.

לחצו כאן לעיון בנוסח העדכני של הצעת החוק במאגר החקיקה הלאומי