החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הצעת חוק למניעת ביצוע עבירות באמצעות פרסום באינטרנט (הסרת תוכן), התשפ"ב 2021

בסוף שנת 2021 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מטעם חה"כ מאיר יצחק-הלוי (תקווה חדשה) ואחרים, המבקשת להתמודד עם השימוש באינטרנט ופלטפורמות מקוונות להפצת תכנים מזיקים או פוגעניים.

על פי הצעת החוק, תוענק לבתי המשפט המחוזיים סמכות להורות לאתרי אינטרנט (לרבות רשתות חברתיות, מנועי חיפוש ופלטפורמות נוספות) להסיר קשת רחבה של תכני משתמשים: בכל מקרה בו נעברה עבירה פלילית באמצעות פרסום התוכן באינטרנט ובנסיבות העניין יש אפשרות ממשית שהמשך הפרסום יפגע בביטחונו של אדם מסוים, של הציבור או בבטחון המדינה. עם זאת, הצעת החוק מרחיבה וקובעת כי ניתן יהיה לתת צו הסרת תוכן כלפי פלטפורמות מקוונות ורשתות חברתיות גם בכל מקרה בו "יש בפרסום לסכן באופן קרוב לוודאי את שלומו הנפשי של אדם".

הצעת החוק כוללת הסדרים נוספים בנוגע להליכים וסדרי הדין של צווי הסרה מכוח החוק, לרבות:

  • ניתן להכריע בבקשות לצווי הסרת תוכן על בסיס ראיות שאינן קבילות במשפט.
  • הדיון בבקשות לצווי הסרה יתקיימו, ככל האפשר, במעמד כל הצדדים הרלוונטיים.
  • פרסום שוטף של החלטות בתי המשפט בעניין בקשות למתן צווי הסרת תוכן.
  • הסדרים להשגה וערעור על החלטת בית המשפט בעניין צווי חסימה.

ביום 8.12.2021 עברה הצעת החוק דיון מוקדם במליאת הכנסת. 

הצעת חוק למניעת ביצוע עבירות באמצעות פרסום באינטרנט (8.12.2021)