החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון – חשיפת פרטי מידע של מנוי ברשת תקשורת אלקטרונית), התשפ"ב–2021

בסוף שנת 2021 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק מטעם מאיר יצחק-הלוי (תקווה חדשה) ואחרים, המבקשת להתמודד עם ביצוע עוולות או הפרות של חוק איסור לשון הרע על ידי משתמשים אנונימיים באינטרנט.

הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון – חשיפת פרטי מידע של מנוי ברשת תקשורת אלקטרונית) – נוסח מיום 6.12.2021 

הרציונל העומד בבסיס הצעת החוק, על פי דברי ההסבר, הוא ש-"אין אין לראות באינטרנט עיר מקלט המאשרת ביצוע מעשי עוולה או הפרת זכויות בלי לתת על כך את הדין. כנגד הזכות להתבטא ולפעול באופן אנונימי עומדת זכותו של מי שסבור כי ניזוק מתוכן שפורסם לפנות לערכאות למיצוי הדין ולאכיפת זכויותיו (כמו הזכות לשם טוב) כשם שהיה זכאי לכך בזירה שאינה וירטואלית"

על פי הצעת החוק, אדם הטוען כי תוכן שהועלה לרשת, או הפצתו במסגרתה, מהווים כלפיו עוולה או הפרה לפי חוק איסור לשון הרע, יהיה רשאי לפנות לבית המשפט מחוזי בבקשה לחייב רשתות תקשורת לחשוף את פרטי האדם שפרסם את התוכן הפוגע לכאורה. טרם הליך מסוג זה, רשאי הנפגע לפנות ישירות לרשת התקשורת ולבקש ממנה לברר אם המנוי מסכים לחשוף את פרטיו. אם ישנה הסכמה, ההליך המשפטי לחשיפה יתייתר והנפגע יוכל להמשיך בהליך משפטי רגיל לפי חוק איסור לשון הרע.

אם מפרסם התוכן מסרב למסור את פרטיו, יוכל הנפגע לפנות לבית המשפט בבקשה לחשוף את הפרטים. לאחר הגשת הבקשה, נדרשת ספקית השירות לעדכן את המנוי תוך שלושה ימים ועליה לעדכן את בית המשפט האם מצאה את פרטיו. המנוי שלכאורה פגע נדרש להגיש את הסכמתו לחשיפה או התנגדותו (באופן שלא יחשוף את זהותו) תוך 20 יום מהגשת הבקשה. בית המשפט לא יקבל טענות של המנוי, אם השתכנע כי זכותו של המבקש לטעון כנגדה תפגע אם לא תיחשף זהות המנוי, בין היתר בשל העדר חקירה נגדית.

למידע נוסף אודות סטטוס הצעת החוק במאגר החקיקה הלאומי של הכנסת