חזרה לעמוד הקודם

אסדרה של רשתות חברתיות ופלטפורמות בישראל: פסיקה ויוזמות רגולציה עכשוויות

עמוד זה מרכז תכנים באשר לחובות שחלות על רשתות חברתיות ופלטפורמות מקוונות בזירה הישראלית: הלכות שנקבעו בידי בתי המשפט הישראליים וסקירה של יוזמות חקיקה ורגולציה עכשוויות בזירה הישראלית.

ביקורת שיפוטית על מדיניות התוכן והאכיפה של פייסבוק בישראל

תאריך פרסום באתר: 07 במרץ 2022

בית המשפט המחוזי בירושלים הורה לפייסבוק להסיר לאלתר את המגבלות שהטילה על חשבונותיהם של חבר הכנסת איתמר בן גביר ומפלגת עצמה יהודית. למרות שמדובר בסעד זמני בלבד, מדובר בהתערבות חריגה יחסית, שלה תקדימים מעטים בעולם.

קראו עוד

מגבלות על הסרת תגובות וחסימת משתמשים על ידי נבחרי ציבור בישראל

תאריך פרסום באתר: 01 בפברואר 2022

בעמדתו שפורסמה עבור תיק שעסק במחיקת תגובות וחסימת מגיבים מדפים של נבחרי ציבור, קבע היועמ"ש שעל חשבון או דף של איש ציבור הממומן מכסף ציבורי חלים כללי המשפט הציבורי. כלומר, חל איסור על מחיקת תגובה של אדם או חסימת גישתו לעמוד רק משום שהביע ביקורת על הרשות או על איש הציבור, זאת מכיוון שפעולה זו תיחשב כפגיעה בחופש הביטוי לתכלית…

קראו עוד

הצעת חוק להגנה על הציבור מפני פרסומים מסוכנים ברשת האינטרנט

תאריך פרסום באתר: 10 בינואר 2022

הצעת החוק מבקשת להסמיך את בתי המשפט המחוזיים בישראל, לפי בקשה של גורמי הפרקליטות הרלוונטיים, לתת צו המחייב מפרסם תוכן, בעלים או מפעילי אתרי אינטרנט (לרבות אפליקציות ורשתות חברתיות) להסיר מהם תכנים, אם בית המשפט שוכנע כי פרסום התוכן מהווה עבירה פלילית ובנסיבות העניין קיימת אפשרות ממשית שהמשך הפרסום יפגע בביטחונו של אדם, בביטחונו של הציבור או בביטחון המדינה.

קראו עוד

תיקון חוק הגנת הצרכן: מענה אנושי בשירותים מקוונים

תאריך פרסום באתר: 01 בינואר 2022

במהלך חודש נובמבר 2021 הופצה הצעה לתיקון חוק הגנת הצרכן במטרה להבטיח שמפעילי פלטפורמות מקוונות יחוייבו לספק שירות טלפוני או אמצעי למתן מענה אנושי מקצועי לכל פניה של הצרכן ולרבות בעניינן בקשות להסרת פרסומים או שירות בנושא ההתקשרות בין המשתמשים לבין הפלטפורמות.

קראו עוד

טיוטת חוק למניעת הסתה ברשתות חברתיות, התשפ"ב-2021

תאריך פרסום באתר: 26 בדצמבר 2021

הצעת החוק מבקשת להסמיך את בתי המשפט המחוזיים בישראל, לפי בקשה של גורמי הפרקליטות הרלוונטיים, לתת צו המחייב מפרסם תוכן, בעלים או מפעילי אתרי אינטרנט (לרבות אפליקציות ורשתות חברתיות) להסיר מהם תכנים, אם בית המשפט שוכנע כי פרסום התוכן מהווה עבירה פלילית ובנסיבות העניין קיימת אפשרות ממשית שהמשך הפרסום יפגע בביטחונו של אדם, בביטחונו של הציבור או בביטחון המדינה.

קראו עוד

הצעת חוק למניעת ביצוע עבירות באמצעות פרסום באינטרנט (הסרת תוכן), התשפ"ב 2021

תאריך פרסום באתר: 08 בדצמבר 2021

הצעת החוק מבקשת להתמודד עם השימוש באינטרנט ופלטפורמות מקוונות להפצת תכנים מזיקים או פוגעניים בעזרת הענקת סמכות לבתי המשפט המחוזיים להורות לאתרי אינטרנט (לרבות רשתות חברתיות, מנועי חיפוש ופלטפורמות נוספות) להסיר קשת רחבה של תכני משתמשים.

קראו עוד

הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון – חשיפת פרטי מידע של מנוי ברשת תקשורת אלקטרונית), התשפ"ב–2021

תאריך פרסום באתר: 06 בדצמבר 2021

הצעת החוק מבקשת לאפשר לאדם שטוען שנעשתה לו עוולה או הפרה לפי חוק איסור לשון הרע, לפנות לבית המשפט מחוזי בבקשה לחייב רשתות תקשורת לחשוף את פרטי האדם שפרסם את התוכן הפוגע לכאורה.

קראו עוד

רגולציה בין פלטפורמות מקוונות ומשתמשים עסקיים בישראל

תאריך פרסום באתר: 24 במרץ 2021

בתגובה לקול קורא בעניין רגולציה בין ספקי שירותי תיווך מקוונים ומשתמשים עסקיים, איגוד האינטרנט הישראלי שותף לעמדה כי ראוי לעגן רגולציה בין ספקי שירותי תיווך מקוונים ומשתמשים עסקיים, והציג בפני הרשות לתחרות מספר עקרונות מנחים להמשך עיצוב הסדרי הרגולציה והאכיפה

קראו עוד

אחריות מנהלי עמודים וקבוצות באפליקציות ובאתרים השונים לפרסומי לשון הרע המפורסמים בקבוצות שבניהולם

תאריך פרסום באתר: 23 בנובמבר 2020

מסמך המיידע מנהלי עמודים וקבוצות באפליקציות וברשתות החברתיות, על אחריותם המשפטית בכל הקשור לתפעול והשימוש המתרחש בעמוד או בקבוצה אותם הם מנהלים, תוך התמקדות במספר חוקים שונים. 

קראו עוד