החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

אסדרה של רשתות חברתיות ופלטפורמות בישראל: פסיקה ויוזמות רגולציה עכשוויות

עמוד זה מרכז תכנים באשר לחובות שחלות על רשתות חברתיות ופלטפורמות מקוונות בזירה הישראלית: הלכות שנקבעו בידי בתי המשפט הישראליים וסקירה של יוזמות חקיקה ורגולציה עכשוויות בזירה הישראלית.

פניית איגוד האינטרנט לפייסבוק ישראל ו-Meta: כשלי אכיפה של כללי הקהילה ביחס לתוכן ומשתמשים בעברית

תאריך פרסום באתר: 13 בספטמבר 2022

פניית איגוד האינטרנט הישראלי לפייסבוק ישראל ולחברת Meta בדרישה להתמודד עם כשלי האכיפה שלה בישראל ולהיערך בהקדם האפשרי לקראת מערכת הבחירות בישראל, כפי שעשתה החברה במקומות אחרים כדי להגן על האינטרס הציבורי, על טוהר הבחירות ועל שלום המשתמשים ברשתות החברתיות שלהם בתקופה רגישה זו. 

קראו עוד

הצעת חוק מטעם משרד התקשורת לעדכון הרגולציה על שידורים וסטרימינג בישראל

תאריך פרסום באתר: 16 באוגוסט 2022

סקירת הצעת חוק הקובעת שינוי דרמטי ברגולציית השידורים הישראלית. השינויים המרכזים אשר מופיעים בהצעה כוללים הקמת רשות שידורים חדשה אשר תחליף את הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלווין, הטלת חובה על השקעה בתוכן מקורי מקומי על כל גופי השידור והסטרימינג, ופתיחת שוק אספקת שידורי החדשות לגופים חדשים.

קראו עוד

בית המשפט העליון: תביעת משתמשים ועסקים קטנים נגד פייסבוק תתנהל לפי הדין הישראלי

תאריך פרסום באתר: 27 ביולי 2022

בית המשפט העליון פוסק כי תניית ברירת הדין הקובעת כי תביעות נגד חברת פייסבוק יתנהלו לפי הדין של מדינת קליפורניה הינה תנייה מקפחת וקובע כי התביעות יתנהלו לפי הדין הישראלי.

קראו עוד

תיקון חוק הבחירות הישראלי: חובה לגלות את זהות המפרסם של מודעות ותעמולת בחירות

תאריך פרסום באתר: 07 ביולי 2022

תיקון חוק הבחירות (דרכי תעמולה) תוך קביעת איסור על פרסום מודעת בחירות בלי שהיא נושאת את שמו של האדם האחראי להזמנתה ושל האדם שהוא פועל מטעמו. זאת, מתוך הכרה בכך שכיום רוב תעמולת הבחירות נעשית במרחב המקוון וברשתות החברתיות בפרט ובמטרה להתמודד עם הפצת פייק ניוז או שימוש באמצעים טכנולוגיים להשפעה לא הוגנת על דעת הקהל.

קראו עוד

בית המשפט המחוזי בתל אביב: תביעה צרכנית נגד אתר Agoda תתנהל לפי הדין הישראלי

תאריך פרסום באתר: 28 ביוני 2022

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי שירותים מקוונים גלובליים הפונים לצרכנים בישראל אינם יכולים לקבוע בתנאי השימוש שלהן כי תביעות שיוגשו כנגדן יתנהלו על פי דין המדינה מתוכה הם פועלים, מכיוון שמדובר בתנאי מקפח בחוזים אחידים.

קראו עוד

תזכיר חוק מטעם משרד התקשורת ומשרד המשפטים: סימון מסר המוני המופץ באמצעות יישום אוטומטי ברשתות חברתיות

תאריך פרסום באתר: 20 ביוני 2022

סקירת תזכיר חוק שפורסם על ידי משרד התקשורת ומשרד המשפטים המבקש להטיל חובות הן על משתמשים והן על רשתות חברתיות במטרה להתמודד עם ההשפעות של יישומים טכנולוגים המפרסמים מסרים המוניים.

קראו עוד

הצעת מתווה לאסדרה של רשתות חברתיות בישראל

תאריך פרסום באתר: 31 במרץ 2022

מסמך מדיניות משותף לאיגוד האינטרנט הישראלי והמכון הישראלי לדמוקרטיה: מהן הפעולות בעולם ואלו כלים רגולטוריים יוכלו לאפשר לממשלת ישראל לצמצם פגיעות חברתיות הנוצרות בעקבות תוכן חוקי אך בעייתי ברשת - תוך הימנעות מהגדלת הנזק בהסרה של תוכן חוקי ורצוי. המסמך מציג בהרחבה את שלושת חלופות המדיניות המרכזיות הנבחנות בימים אלו ברחבי העולם.

קראו עוד

תחולת חוק הגנת הצרכן על פלטפורמות מקוונות: עמדת היועצת המשפטית לממשלה בעניין אמאזון

תאריך פרסום באתר: 30 במרץ 2022

היועצת המשפטית לממשלה פרסמה לאחרונה את עמדה הקובעת כי בתובענה ייצוגית של ישראלים נגד חברת אמאזון – יש לדון על פי הדין הישראלי – לרבות חוק הגנת הצרכן – גם אם ההסכם מול הפלטפורמה הבינלאומית קובע שיחול דין זר.

קראו עוד

ביקורת שיפוטית על מדיניות התוכן והאכיפה של פייסבוק בישראל

תאריך פרסום באתר: 07 במרץ 2022

בית המשפט המחוזי בירושלים הורה לפייסבוק להסיר לאלתר את המגבלות שהטילה על חשבונותיהם של חבר הכנסת איתמר בן גביר ומפלגת עצמה יהודית. למרות שמדובר בסעד זמני בלבד, מדובר בהתערבות חריגה יחסית, שלה תקדימים מעטים בעולם.

קראו עוד

מגבלות על הסרת תגובות וחסימת משתמשים על ידי נבחרי ציבור בישראל

תאריך פרסום באתר: 01 בפברואר 2022

בעמדתו שפורסמה עבור תיק שעסק במחיקת תגובות וחסימת מגיבים מדפים של נבחרי ציבור, קבע היועמ"ש שעל חשבון או דף של איש ציבור הממומן מכסף ציבורי חלים כללי המשפט הציבורי. כלומר, חל איסור על מחיקת תגובה של אדם או חסימת גישתו לעמוד רק משום שהביע ביקורת על הרשות או על איש הציבור, זאת מכיוון שפעולה זו תיחשב כפגיעה בחופש הביטוי לתכלית…

קראו עוד

הצעת חוק להגנה על הציבור מפני פרסומים מסוכנים ברשת האינטרנט

תאריך פרסום באתר: 10 בינואר 2022

הצעת החוק מבקשת להסמיך את בתי המשפט המחוזיים בישראל, לפי בקשה של גורמי הפרקליטות הרלוונטיים, לתת צו המחייב מפרסם תוכן, בעלים או מפעילי אתרי אינטרנט (לרבות אפליקציות ורשתות חברתיות) להסיר מהם תכנים, אם בית המשפט שוכנע כי פרסום התוכן מהווה עבירה פלילית ובנסיבות העניין קיימת אפשרות ממשית שהמשך הפרסום יפגע בביטחונו של אדם, בביטחונו של הציבור או בביטחון המדינה.

קראו עוד

תיקון חוק הגנת הצרכן: מענה אנושי בשירותים מקוונים

תאריך פרסום באתר: 01 בינואר 2022

במהלך חודש נובמבר 2021 הופצה הצעה לתיקון חוק הגנת הצרכן במטרה להבטיח שמפעילי פלטפורמות מקוונות יחוייבו לספק שירות טלפוני או אמצעי למתן מענה אנושי מקצועי לכל פניה של הצרכן ולרבות בעניינן בקשות להסרת פרסומים או שירות בנושא ההתקשרות בין המשתמשים לבין הפלטפורמות.

קראו עוד

טיוטת חוק למניעת הסתה ברשתות חברתיות, התשפ"ב-2021

תאריך פרסום באתר: 26 בדצמבר 2021

הצעת החוק מבקשת להסמיך את בתי המשפט המחוזיים בישראל, לפי בקשה של גורמי הפרקליטות הרלוונטיים, לתת צו המחייב מפרסם תוכן, בעלים או מפעילי אתרי אינטרנט (לרבות אפליקציות ורשתות חברתיות) להסיר מהם תכנים, אם בית המשפט שוכנע כי פרסום התוכן מהווה עבירה פלילית ובנסיבות העניין קיימת אפשרות ממשית שהמשך הפרסום יפגע בביטחונו של אדם, בביטחונו של הציבור או בביטחון המדינה.

קראו עוד

הצעת חוק למניעת ביצוע עבירות באמצעות פרסום באינטרנט (הסרת תוכן), התשפ"ב 2021

תאריך פרסום באתר: 08 בדצמבר 2021

הצעת החוק מבקשת להתמודד עם השימוש באינטרנט ופלטפורמות מקוונות להפצת תכנים מזיקים או פוגעניים בעזרת הענקת סמכות לבתי המשפט המחוזיים להורות לאתרי אינטרנט (לרבות רשתות חברתיות, מנועי חיפוש ופלטפורמות נוספות) להסיר קשת רחבה של תכני משתמשים.

קראו עוד