חזרה לעמוד הקודם

אסדרה של רשתות חברתיות ופלטפורמות בישראל: פסיקה ויוזמות רגולציה עכשוויות

עמוד זה מרכז תכנים באשר לחובות שחלות על רשתות חברתיות ופלטפורמות מקוונות בזירה הישראלית: הלכות שנקבעו בידי בתי המשפט הישראליים וסקירה של יוזמות חקיקה ורגולציה עכשוויות בזירה הישראלית.

רגולציה בין פלטפורמות מקוונות ומשתמשים עסקיים בישראל

תאריך פרסום באתר: 24 במרץ 2021

בתגובה לקול קורא בעניין רגולציה בין ספקי שירותי תיווך מקוונים ומשתמשים עסקיים, איגוד האינטרנט הישראלי שותף לעמדה כי ראוי לעגן רגולציה בין ספקי שירותי תיווך מקוונים ומשתמשים עסקיים, והציג בפני הרשות לתחרות מספר עקרונות מנחים להמשך עיצוב הסדרי הרגולציה והאכיפה

קראו עוד

אחריות מנהלי עמודים וקבוצות באפליקציות ובאתרים השונים לפרסומי לשון הרע המפורסמים בקבוצות שבניהולם

תאריך פרסום באתר: 23 בנובמבר 2020

מסמך המיידע מנהלי עמודים וקבוצות באפליקציות וברשתות החברתיות, על אחריותם המשפטית בכל הקשור לתפעול והשימוש המתרחש בעמוד או בקבוצה אותם הם מנהלים, תוך התמקדות במספר חוקים שונים. 

קראו עוד