חזרה לעמוד הקודם

סקירת פסיקה ישראלית בנושאי רשתות חברתיות ופלטפורמות מקוונות

סקירת פסיקה ישראלית עכשווית בנושאי רשתות חברתיות ופלטפורמות מקוונות, מטעם הקליניקה למשפט לטכנולוגיה ולסייבר באוניברסיטת חיפה, בנושאים הבאים:

  • חוקיות פעולות חסימת משתמשים שמבצעות רשתות חברתיות בגין הפרת תנאי השימוש או כללי הקהילה
  • מהי האחריות המוטלת על רשתות חברתיות ופלטפורמות מקוונות לחשוף פרטי מעוולים לכאורה?
  • תחולת הדין וסמכות השיפוט הישראלית על שירותים מקוונים כתאגידים רב-לאומיים ומול תניות שיפוט זר בהסכמי השימוש שלהם

סקירת פסיקה ישראלית בנושאי רשתות חברתיות (דצמבר 2021)