החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הצעת חוק זכויות יוצרים

שם החוק המלא:

הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון מס' 5), התשע"ח-2017

סטטוס ההצעה:

דיון בוועדה לקראת קריאה שניה ושלישית

נדון ב:

ועדת הכלכלה של הכנסת.

איגוד האינטרנט הישראלי מאמין כי יש לפעול לאיזון ראוי בין הזכות לביטוי חופש לבין זכות היוצר ביצירתו. שתי זכויות היסוד הללו משרתות מטרות מהותיות לחברה בישראל – קידום הידע והתרבות מחד ומימוש הדמוקרטיה והביטוי החופשי מאידך. מלאכת האיזון היא מלאכה עדינה ואין להקל בה ראש. יש להיזהר שלא להטות את המחוג יתר על המידע לאיזה מהצדדים.

הצעת חוק זכות יוצרים מבקשת להתמודד עם קשיי אכיפה בשל הפרות של זכויות יוצרים. אלא שתוך כדי כך, פוגע התזכיר בחופש הביטוי ומבקש לחסום אתרים עוד לפני שהוכח שהם הפרו זכויות יוצרים בצורה מסחרית. נוסחו הנוכחי של התזכיר לא מאזן בצורה ראויה בין הזכויות השונות. על פי עמדת האיגוד, יש ליצוק לתוך ההסדר שנועד להילחם בסוחרי העותקים המפרים ברשת, מערכת של איזונים הולמת שתמנע גלישה של פעולות אכיפה כלפי פעילות תמימה ולגיטימית.

עמדת האיגוד:

לעמדת האיגוד בנושא הצ"ח זכות יוצרים