החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

ביהמ"ש המחוזי: מתן הנחות לצעירים בטינדר אינו הפליה פסולה

בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע ביום 20.12.2023 כי מתן הנחות לצעירים ב'טינדר' אינו נחשב כהפליה פסולה מחמת גיל, ואינו מצדיק אישור תובענה ייצוגית כנגד החברה בטענה להפליה.

ת"צ 10296-09-21 קידר נ' Match Group, LLC

פסיקת בית המשפט ניתנה בעניין בקשה לתביעה ייצוגית שהוגשה נגד החברה שבבעלותה אפליקציית ההיכרויות Tinder ("טינדר"). במסגרת השימוש באפליקציה ניתנה למשתמשים האפשרות לרכוש שירותי פרימיום. החל משנת 2015, החברה הציעה הנחה למשתמשים צעירים, ראשית לגילאי 18 – 29 ולאחר מכן לגילאי 18 – 28. התובעת בתביעה הייצוגית, שמבוגרת מגיל 28 ולכן רכשה מנוי טינדר במחיר מלא, טענה כי הפרקטיקה של מנת הנחה לצעירים בלבד היא הפליה פסולה מטעמי גיל. 

איסור הפליה מחמת גיל קבוע בחוק איסור הפליה, אשר קובע: 

"מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי או בהפעלת מקום ציבורי, לא יפלה בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל, מעמד אישי, הורות או לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה או ענידת סמליהם."

החברה טענה כי אפליקציית טינדר אינה "שירות ציבורי", ולכן חוק איסור הפליה לא חל על השירותים שהיא מספקת. אולם, בית המשפט שלל טענה זו וקבע כי יש לראות בשירותים של טינדר כשירותי תקשורת ציבוריים. זאת משום שבעיקרה טינדר היא שירות שמיועד לציבור הרחב, והוצאתה של טינדר מתחולת החוק תוציא מתחולתו שירותים רבים אחרים שמיועדים לציבור הרחב. 

אולם, קיומה של הבחנה בין שתי קבוצות של אנשים אינה בהכרח מעידה על הפליה. חוק איסור הפליה קובע גם כי:

"אין רואים הפליה לפי סעיף זה […] כאשר הדבר מתחייב מאופיו או ממהותו של המוצר, השירות הציבורי או המקום הציבורי"

כלומר, ייתכנו מקרים בהם ניתן להפלות, כשהדבר מתחייב מאופיו או מהותו של המוצר. בפסיקת בית המשפט העליון נקבע כי בהתאם לכך, פעולה תיחשב הפליה אסורה רק כאשר נילווה לפעולה אליה מטען ערכי שלילי, וכן אם היא גרמה לפגיעה בכבוד האדם או ביססה סטיגמה שלילית כלפי הקבוצה המופלה. 

במקרה של טינדר, החברה טענה שההנחה ניתנה מתוך התחשבות בקשיים הכלכליים של צעירים, הקצרים בתקציב בשלב הזה של חייהם, ולא מתוך רצון להפלות או לפגוע באוכלוסיות אחרות. בית המשפט קיבל את טענתה של טינדר, וקבע שמדובר בתכלית לגיטימית המקדמת מתן הטבה לאוכלוסיה צעירה ובכך מתמרצת צעירים להצטרף לשירותי טינדר פרמיום, וכן ההנחה לצעירים שנזקקים לא מעט לתמיכה כלכלית, מתבססת על שונות רלוונטית שאין בה כל פסול. 

בנוסף, לא ניתן להגיד שיש סטיגמה או סטראוטיפים כנגד אנשים מעל גיל 29, ולא ניתן לראות בהם קבוצה מופלה שיש להגן עליה מפני הפליה, בוודאי בהתחשב בכך שגרסת הבסיס של טינדר מוצעת לציבור בחינם והחברה לא מונעת גישה של בני 29 ומעלה אליה.

טינדר הפסיקה את מדיניות ההנחה שלה בשנים 2021 – 2022. התובעת טענה כי מדובר בהודאה של טינדר בכך שמדובר בנוהל פסול שלה, וטינדר טענה מנגד שההחלטה על הפסקת ההנחה התקבלה טרם הגשת התביעה ומטעמים עסקיים גלובליים. בית המשפט קיבל את טענת טינדר וקבע שלא מדובר בהודאה של טינדר בנכונות התביעה.

בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה לתביעה ייצוגית כנגד טינדר, וחייב את התובעת בתשלום הוצאותיה של החברה בסך 25,000 ש"ח.