החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

חוק חסימת אתרים

שם החוק המלא:

חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, התשע"ז-2017

סטטוס:

עבר כחוק, יולי 2017

נדון ב:

ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

ביום 17.7.17, אישרה הכנסת הצעת חוק של משרד המשפטים המאפשרת חסימת גישה לאתרי אינטרנט שבהן מתבצעות עבירות קשות. בעקבות המלצות איגוד האינטרנט הישראלי, הקליניקה למשפט וטכנולוגיה באונ' חיפה וארגונים נוספים הפועלים לשמירה על משתמשי האינטרנט, עודכנו חלק מסעיפי הצעת החוק. עם זאת, החוק שאושר לא חף מבעיות והושמטו ממנו מספר איזונים נוספים שנדרשו ע"י האיגוד וארגונים נוספים על מנת למנוע פגיעה בציבור משתמשי האינטרנט מפני חסימת אתרים לגיטימיים והטלת עלויות התהליך על משתמשי האינטרנט.

הצעת החוק נולדה לאחר שבית המשפט העליון קבע, בעתירה שהגיש האיגוד נגד המשטרה, כי לשוטר אין סמכות לחסום גישה לאתר אינטרנט ללא הנחיה שיפוטית. ההצעה הונחה במקור ב-2014 כחלק מהצעה רחבה יותר העוסקת בחלקה בהגבלת גישה למקום פיזי וחלקה בהגבלת גישה לאתר אינטרנט. בהמלצת האיגוד, ובשל ההבנה כי צריך להתייחס להגבלת גישה לאתר אינטרנט בזהירות קפידה, הופרד החלק העוסק בהגבלת גישה לאתר אינטרנט והונח בינואר 2017 כהצעה נפרדת.

על פי הגרסה העדכנית של הצעת החוק תוכל המשטרה, באישור בית המשפט, להורות לספק אינטרנט לחסום גישה לאתר אינטרנט בו מתבצעות עבירות חמורות כגון פדופיליה, סמים, זנות והימורים. אלא שהצעת החוק מאפשרת כי הדיון במקרה כזה ייעשה במעמד צד אחד ובראיות לא קבילות. על מתן הצו ניתן יהיה ללמוד רק בדיעבד והארגונים כדוגמת איגוד האינטרנט הישראלי שירצו להגן על הציבור מפני פגיעה באתרים לגיטימיים יצטרכו להאבק בהחלטה לאחר שיתכן שכבר פגעה בחופש הביטוי של משתמשים תמימים.

חשוב לאפשר למשטרה להאבק בעבריינות קשה המסתייעת ברשת, וחשוב להגן על הציבור מפני עבירות קשות אך אסור לאפשר לפעילות זו להתנהל במחשכים, ללא בקרה שיפוטית נאותה וללא שקיפות!

איגוד האינטרנט ממשיך בפעילויותיו האינטנסיבית לשמירה על חופש הרשת.

עמדת האיגוד:

לנייר עמדה של האיגוד לנוסח ההצעה המתוקן

לעמדת האיגוד בנוגע לתזכיר חוק חסימת אתרים