בדיקת שלבים

  אימייל

  אילו מחלופות מבנה המרחב מועדפת על ידך?

  אם נבחר מרחב הירארכי מגזרי, מהם מתחמי המשנה (SLD) שיש לפתוח?

  אם נבחר מרחב הירארכי מגזרי, מה המתאר המועדף לפתיחת רישום?

  אם נבחר מרחב שטוח, מה המנגנון המועדף לפתרון סתירות בין מחזיקים

  אם נבחר מרחב משולב, מה אפשרות המימוש המועדפת?