חזרה לעמוד הקודם

קריאה לשיתוף מדידות אודות האינטרנט בישראל

איגוד האינטרנט הישראלי קורא למוסדות אקדמאים, מכוני מחקר וגופים ופרטיים, להגיש הצעה לפרסום ושיתוף נתונים ומדידות אודות האינטרנט בישראל ולקיים שיתוף פעולה במסגרת פרויקט STS.

STS הוא מאגר נתונים על האינטרנט בישראל. המאגר פונה אל אנשים מתחום האינטרנט ותחומים קרובים, חוקרים, מקבלי החלטות וכלל הציבור. מטרתו לאפשר ניתוח והבנה של מערכת האינטרנט בישראל על ידי פרסום נתונים באופן חופשי.

ארגונים שבידהם נתונים סטטיסטיים על האינטרנט בישראל ואשר מעוניינים לשתף אותם באופן פומבי או אשר מעוניינים לקיים מדידות לשם כך, מוזמנים לפנות בהצעה מקדמית לאיגוד האינטרנט הישראלי. ההצעות המקדמיות יבדקו ויוערכו על פי הקריטריונים המצוינים מטה. במידת הצורך  יתבקשו המגישים להרחיב ולפרט את הצעתם.

ההצעות יוערכו על ידי צוות האיגוד באופן שוטף כאשר הצעות הדורשות משאבים ותשומות נוספות יידונו במרוכז, בשנה הקרובה, בתחילת כל רבעון.

קריטריונים להערכת ההצעות

  1. מדידת האינטרנט ישראל – ביצוע מדידה או סקירה של האינטרנט הישראלי על היבטיו השונים.

  2. נתונים גולמיים – ככל האפשר הנתונים הגולמיים יוצגו באתר לציבור כולו.

  3. מדידה תקופתית – עדיפות תינתן לסדרות עתיות, כלומר ביצוע המדידה בצורה שוטפת או מחזורית לאורך זמן.

  4. יכולת השוואה – מתודולוגיה המאפשרת השוואה עם תוצאות במדינות שונות.

הגשת הצעות

הצעות לפרסום נתונים או שיתוף פעולה יש להגיש בטופס מטה או לשלוח ישירות לכתובת eyal [at] isoc.org.il (יש לכתוב @ במקום [at]).

אישור קבלה ישלח אל המגישים עם קבלתה. במידה ולא התקבל אישור תוך שני ימי עבודה יש לשלוח הודעה בשנית או להתקשר לאייל סלע, מנהל הפרויקטים הטכנולוגיים באיגוד, בטלפון 03-9700-910.

ניתן להתקשר למספר זה גם לשם קבלת מידע נוסף אודות הפרויקט או לקבלת עזרה לקראת הגשת ההצעה.