חזרה לעמוד הקודם

סקר שימוש באינטרנט בקרב הציבור הבוגר בישראל

הסקר הוזמן על ידי איגוד האינטרנט הישראלי ובוצע על ידי מכון שריד.

הסקר דן בנושאים הבאים:

  • גישה למחשב ולאינטרנט
  • תדירות, משך ומיקום השימוש באינטרנט
  • סוגי פעילויות שנוהגים לבצע באינטרנט, פעילויות פנאי ובידור
  • פעילויות בתחום המינהל הציבורי
  • יצירת תוכן

שאלון הסקר התבסס על  ICT Households and ICT Enterprises Survey 2009 מאת Brazilian Internet Steering Committee 

הדגימה כללה כ-18% בתי אב לא יהודיים, אחוז המייצג את האוכלוסיה הערבית בישראל.

איגוד האינטרנט הישראלי - הועדה הטכנולוגית - 03-9700-910