חזרה לעמוד הקודם

משתמשים באינטרנט (מספר המשתמשים הכולל ומספר ל-100 תושבים) – השוואה בינלאומית

'משתמשים' מוגדרים כאנשים בעלי גישה לרשת האינטרנט. הנתון מאת הבנק העולמי, המתבסס על International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Development Report and database.