חזרה לעמוד הקודם

בעלי פס רחב (מספר כולל ומספר ל-100 תושבים) – השוואה בינלאומית

הנתונים המוצגים: מספר כולל של בעלי פס רחב במדינה ומספר בעלי פס רחב ל-100 תשובים. הנתונים כוללים השוואה למדינות נוספות.

הנתון מאת הבנק העולמי, המתבסס על Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Development Report and database.