חזרה לעמוד הקודם

סוגי שימושים באינטרנט על ידי בני 20 ומעלה – על פי הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף של האוכלוסייה הבוגרת בישראל, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ורווחתה. בין היתר נבדק השימוש במחשב ובתוך כך השימוש באינטרנט.

הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין ינואר לדצמבר 2008. רואיינו פנים אל פנים כ-7,300 איש בני 20 ומעלה מכל רחבי הארץ, המייצגים כ-4.5 מליון איש בגילאים אלו.

מדדים אודות האינטרנט המופיעים בסקר

  • בני 20 ומעלה לפי מטרת השימוש באינטרנט:
    • בשלושת החודשים האחרונים, האם השתמשת באינטרנט, כולל דואר אלקטרוני?
    • בשלושת החודשים האחרונים, לאיזה צורך השתמשת במחשב?

כיצד לצפות בנתונים הקשורים לאינטרנט

מחולל הדוחות מאפשר להציג מספר חיתוכים של תוצאות הסקר, וליצא את הנתונים לאקסל.

הכנסו למחולל הלוחות של הסקר החברתי ופעלו על פי הוראות ההפעלה. ביחרו בנושא 'שימוש במחשב ובאינטרנט'.