חזרה לעמוד הקודם

מדד המחירים לצרכן של שירותי אינטרנט

הממד הוא חלק ממאגר הנתונים של הלמס אשר מכיל סדרות עיתיות עם נתונים מפורטים ומעודכנים על המשק והאוכלוסייה בישראל.