חזרה לעמוד הקודם

מספר שמות המתחם הרשומים בסיומת il

הנתונים כוללים את כל שמות המתחם תחת סיומת‏ (il.‏), כולל אלו הנרשמים עי ידי רשמים.

כיום רשומים 227,831 שמות מתחם בסיומות il סך הכל, מתוכן 18,548 באותיות עיבריות. 

גראף המציג את סך כל שמות המתם הרשומים בסיומת Il בהתאם לנתונים המופיעים בקבצים המצורפים