חזרה לעמוד הקודם

שימוש בשירותים ממשלתיים מקוונים – טפסים, תשלומים, פניות

נתונים במצגת:

  • מספר גולשים לאתר הממשלה
  • מספר הורדות טפסים ושימוש בטפסים מקוונים לאורך השנים. 
  • היקף תשלומים שבוצעו לאורך השנים
  • פניות בערוצים מקוונים ולא מקוונים