חזרה לעמוד הקודם

סיכום הכנסות שוק התקשורת בשנת 2010

הורדה או צפיה בנתונים:

ממצאים עיקריים –

  • הכנסות שוק התקשורת צמחו במהלך שנת  2010 בכ-3.7%. 
  • תחום האינטרנט המשיך במגמת צמיחה עם גידול של כ-13%  בתחום התשתית ושל כ-5% בשירותי הגישה לאינטרנט (ISP ).
  • בין השנים 2006 ו-2010 נתח שוק התקשורת גדל מ-26 מליארד ש"ח לכ-30 מיליארד ש"ח. בתקופת הזמן הזו גדלו ההכנסות של התחומים הקשורים לאינטרנט (תשתית פס רחב וספקיות האינטרנט) מ-2.1 מיליארד לכ-3.5 מיליארד.
  • מעבר לגידול המספרי, בשנים 2006 עד 2010 חל גידול של החלק היחסי בהכנסות שוק התקשורת לו אחראים שרותים הקשורים לאינטרנט מ-8.2% ל11.5%.

 

גרף המתאר את החלק היחסי של הכנסות מתחומי התקשורת מההכנסות הכלליות של שוק התקשורת לפי קווי מגמגה בין השנים 2006 ו-2010

לתיאור מילולי של הגרף