חזרה לעמוד הקודם

נתונים על חיבור בפס רחב מארגון ה-OECD

ממצאים עיקריים – 

  • חלה עלייה משמעותית באחוז בתי האב בישראל המחוברים לאינטרנט באמצעות פס רחב. אם בשנת 2000 כ- 19.8% מבתי האב בישראל היו מחוברים לאינטרנט באמצעות פס רחב הרי שבשנת 2009 הנתון עלה  ל-66.3%. 
  • בבדיקה שנערכה בספטמבר המחיר המינימלי לחיבור אינטרנט בפס רחב היה 65.16 ש"ח והמחיר המקסימאלי היה 931.79 ש"ח
  • בנוסף, נמצא כי המחיר הכי נמוך למהירות של מגה-ביט לשניה עמד על 7.58 ש"ח והמחיר המקסימאלי עמד על 53.42 ש"ח.

שעור בתי האב המחוברים לאינטרנט בפס רחב לפי שנים ומדינות (גראף אינטראקטיבי)

גרף המציג את שיעור בתי האב המחוברים לאינטרנט בפס רחב לפי שנים ולפי מדינות

 

תיאור מילולי של הגרף