חזרה לעמוד הקודם

שירותי חינוך ורווחה מקוונים בבתי הספר בישראל

ממצאים עיקריים – 

החינוך היהודי ממלכתי מוביל בשילוב אמצעים טכנולוגיים כחלק מרווחת  התלמיד. ל-65.8% מבתי הספר העל יסודיים ול-61.4% מבתי הספר היסודיים יש מתקנים לרווחת התלמיד עם גישה לאינטרנט. את החלוקה אפשר לראות בלוח הבא – 

אחוז מבתי הספר עם מתקנים לרווחת התלמיד הכוללים גישה לאינטרנט
בית ספר יהודי ערבי
על יסודי סך הכל ממלכתי ממלכתי-דתי חרדי סך הכל ערבי בדווי דרוזי
63.1 92.9 78.5 8.3 76.4 76.8 70.0 80.0
יסודי 60.6 89.7 71.3 6.0 64.3 65.7 52.4 79.6

ממצא נוסף שעולה מהפרסום הוא כי רק ב-24.4% מבתי הספר העל יסודיים ו-26.2 מבתי הספר היסודיים מפעילים תוכניות תקשוב (תוכניות הכוללות חיבור מרכזי החינוך לרשת האינטרנט).  

אחוז מבתי הספר עם ,תוכניות או שיטות לימוד מתוקשבות
בית ספר יהודי ערבי
על יסודי סך הכל ממלכתי ממלכתי-דתי חרדי סך הכל ערבי בדווי דרוזי

23.7

38.2 24.5 2.2 26.8 24.7 40.0 24.0
יסודי 26.6 41.4 27.9 1.8 24.8 24.6 15.5 45.2