חזרה לעמוד הקודם

סקר בנושא זכות הילד לפרטיות ברשתות חברתיות

 • רוב מוחלט מבני הנוער (כ-93%) גולשים לפחות פעם בשבוע באתרי רשתות חברתיות וכ-77% אחוז מהם עושים זאת לפחות פעם ביום.
 • בממוצע כ-39% מהנשאלים סבורים כי אתרים אלו בטוחים, הערכות הבטיחות גבוהות יחסית בקרב המגזר הערבי  (52% סברו כי אתרים אלו בטוחים ביחס ל-36% בקרב המגזר היהודי) ובקרב בנים (42% מהבנים סברו כי אתרים אלו בטוחים ביחס ל-33% בקרב הבנות).
 • הסיבות העיקריות לכך שהרשתות החברתיות נתפסות כמרחב לא בטוח הן ריבוי מתחזים (29%) והעדר פרטיות וחשיפת פרטים אישיים (24%).
 • כ-55% מהנשאלים טוענים כי הם תמיד מזדהים בשם האמיתי באתרי רשתות חברתיות. שיעור בני הנוער הטוענים כי הם לעולם לא מזדהים גדול פי-2.5 במגזר הערבי מאשר במגזר היהודי (17% במגזר הערבי לעומת 7% במגזר היהודי).
 • כ-74% מהמשיבים טענו כי הם מכירים באופן אישי את כל או רוב מי שהם נמצאים עמו בקשר באתרי רשתות חברתיות. 
 • מתוך אלו שהשיבו על השאלה, ההערכה הממוצעת הייתה כי 72% מהמכרים באתרים אלו הם בגילאי 15 עד 18, כ-20% מהמכרים הם בגילאים 19 – 22, וכ-9% הם בגילאי 23 ויותר.
 • רוב המשיבים (75%) טוענים כי ההורים שלהם אינם מעורבים בפעילות שלהם ברשתות החברתיות,בעוד אצל 15% ההורים מעורבים במידה בינונית ואצל 10% ההורים מעורבים במידה רבה ורבה מאוד. מעורבות ההורים גבוהה יותר בקרב בנות מאשר בנים, 34% מהבנות טוענות כי ההורים מעורבים במידה בינונית ומעלה. 
 • כ-20% מהנשאלים חוו אלימות מילולית בעקבות גלישה ברשת חברתית באינטרנט. אחוז מהמדגם דיווח כי חווה אלימות פיזית בעקבות הגלישה ואחוז נוסף דיווחו כי חוו אלימות מסוג אחר. 
 • כ- 48% מהנשאלים טענו כי אין כלל או כי יש מספר קטן או קטן מאוד של קשרים לא רצויים, בעיתיים או מסוכנים בין ילדים לבין מבוגרים דרך אתרי רשתות חברתיות, בעוד כ-25% טענו כי יש מספר גדול או גדול מאוד של קשרים אלו. בנוסף, כ-27% לא השיבו על שאלה זו. 
 • כשנשאלו על הכרות עם מקרים של קשרים לא רצויים, בעייתיים או מסוכינם בין ילדים לבין מבוגרים דרך אתרים אלו ענו כ-16% מהנשאלים כי אין כלל מקרים כאלו, כ-14% ציינו כי יש מספר קטן מאוד של מקרים, 18% ציינו כי יש מספר קאו שח נקרען, כ-20% ציינו כי יש מספר גדול וכ-5% ציינו כי יש מספר גדול מאוד. 27% מהנשאלים סירבו או לא ידעו להשיב על השאלה. תיאור מילולי של הגרף

הממצאים מוצגים ברשות המרכז להעצמת האזרח (ע"ר) והם תוצר מחקר שנערך לקראת יום עיון בנושא זכות הילד לפרטיות ברשתות חברתיות.