חזרה לעמוד הקודם

תעדוף תעבורת רשת על ידי ספקיות בישראל

מהנתונים המוצגים באתר MLAB  ואשר נאספו על בעזרת פרוייקט Glasnost עולה כי בחודשים הרלוונטים נמצאה התערבות בתקשורת עמית לעמית (P2P). 

בנטוויז`ן נמצאה חסימה בכ-58.6% מהבדיקות (מתוך 2,721 ), בסמייל 012 בכ-39.5% מהבדיקות (מתוך 1,249) ובבזק בינלאומי בכ-33.8% מהבדיקות (מתוך 3,381).

הנתונים המוצגים מגיעים מאתר MLAB  והם נאספו כחלק מפרוייקט Glasnost בעזרתם הפעילה של מתנדבים מרחבי העלם ולכן המדגם אינו רנדומאלי ומייצג. דיון באמינות הנתונים אפשר למצוא במאמרים האקדמאים המשתמשים בנתונים.