חזרה לעמוד הקודם

בני נוער, השתתפות פוליטית, הורים וחינוך מקוון

הפוסט הנוכחי סוקר סדרות מהתקופה האחרונה העוסקות בבני נוער וצעירים מזוויות שונות. הסדרה הראשונה מתמקדת באספקטים פוליטיים של בני נוער וצעירים ברשת האינטרנט – כיצד הם מקבלים מידע על נושאים אקטואליים ומהן הפעילויות הפוליטיות המתבצעות דרך הרשת. שתי הסדרות הנוספות בפוסט קשורות למעמד ההולך וגובר של למידה מקוונת. בעוד הסדרה הראשונה עוסקת בצפיות ההורים, הסדרה השנייה מנסה לבחון את העמדות וההשגות של בני הנוער עצמם על למידה מתווכת מחשב ואינטרנט.

איפה צעירים קוראים חדשות ואיך הם משתמשים באינטרנט לפעילות הפוליטית?

הסדרה עמדות ותפיסות ערכיות של צעירים ובני נוער והשתתפות שלהם בפעילות פוליטית ברשת מציגה מחקר שנערך בשנת 2010 על ידי קרן פרידריך אברט בשיתוף מרכז מאקרו לכלכלה מדינית ומהווה את הסקר השלישי במספר (הסקרים נערכים אחת לשש שנים). הסקר בוחן את המגזר היהודי והמגזר הערבי, וכן בני נוער בגילאי 15 עד 18 וצעירים בגילאי 21 עד 24. נבדקות עמדות על נושאים אקטואליים כמו גם צריכת מדיה ודרכי השתתפות בחברה האזרחית.

כאשר שאלות בנושאים אלו נשאלות בשנת 2010 הרי שהמדיום האינטרנטי הוא חלק נפרד מהשאלות ומהתשובות. מהממצאים עולה כי צעירים ובני נוער הצורכים חדשות או תוכניות אקטואליה עושים זאת בעיקר דרך האינטרנט, ומגמה זאת הייתה גבוהה במיוחד במגזר הערבי. מידת האמון באינטרנט נמצא יחסית נמוך בקרב הנוער והצעירים ועמד על כ-21% בעוד הטלוויזיה הובילה במדד האמינות עם אמון של 44% בקרב בני הנוער ו-33% בקרב הצעירים. חשוב לציין כי ממצא זה בעייתי היות והאינטרנט (בדומה לטלוויזיה) אינו אחיד ומכיל מקורות מידע שונים אשר יוצרים תחושת אמינות שונה אצל המשתמשים השונים. 

עוד עולה מהסקר כי 53% מבני הנוער ו-49% מהצעירים היהודים חתמו על עצומות באינטרנט בשנתיים האחרונות, פעולה פחות נפוצה בקרב הציבור המקביל במגזר הערבי (בו אחוזים נעים בין 17% ל-20% בהתאמה). בעוד החתימה על עצומות פחות פופולארית במגזר הערבי, הצעירים ובני הנוער הערבים נמצאים בקשר קרוב יותר עם נציגי הציבור שלהם – 27% מבני הנוער ו-29% מהצעירים יצרו קשר עם שר בממשלה, חבר כנסת או ארגון חברתי לעומת 12% ו-16% בהתאמה במגזר היהודי.

מה הורים מצפים מהאינטרנט בהקשר החינוכי?

הסדרה מה חושבים הורים לילדים בני 18-6 על השימוש במחשב ובאינטרנט בבית ובבית הספר מציגה סקר שערכה מטח ובדק את עמדותיהם של הורים לילדים בגילאים 18-6 בקרב מדגם מיצג של 1,002 נשאלים. מהמחקר עולה כי כמחצית מההורים סבורים שבית הספר לא מכין את ילדיהם לחיים במאה ה-21 ומעט פחות ממחצית מההורים סבורים שהבית שלהם מתקדם יותר מבית הספר בכל הקשור לשימוש במחשב ובאינטרנט וכי אין בבית הספר של ילדיהם מספיק שעות לימוד המשתמשות במחשב.

הסקר מצביע על הפוטנציאל הגלום באינטרנט לשילוב ההורים בחינוך ילדיהם – כ-45% מההורים נוהגים לבקר באתר האינטרנט של בית הספר וכ-28% סיפרו כי בזכות אתר האינטרנט של בית הספר הם מעורבים יותר בנעשה בבית הספר. אולי אף יותר מעניין הוא הנתון כי 22% מההורים דיווחי כי בזכות האינטרנט נוצרה קהילת הורים המסייעת לקדם את מטרות בית הספר. כמובן שיש לבדוק מה היה תפקידם של כלי תקשורת אחרים לפני השימוש באינטרנט (עיתון להורים, ועד ההורים המאורגן וכו) אך גם אם אחוז זה דומה לאחוז ההורים המעורבים בעבר, הרי שעדיין אנו צופים במעבר של ההתארגנות למרחב המקוון.

מה חושבים תלמידים על למידה מקוונת?

סדרת סקר עמדות תלמידים כלפי למידה מקוונת מציגה סקר נוסף שערכה מטח (כשנה אחרי הסקר הקודם). הפעם נבחנו עמדותיהם של 300 תלמידי כיתות יא-יב כלפי למידה באמצעות המחשב והאינטרנט, המצב בבית ספרם והשימוש שלהם בטכנולוגיות אלו בפועל. רוב התלמידים דיווחו כי הסיבה העיקרית המונעת שימוש אפקטיבי במחשב ובאינטרנט בבית ספרם היא מחסור בשעות לימוד עם מחשב וכחצי מהנשאלים ציינו כי האינטרנט בבית ספרם איטי ומקשה על שימוש יעיל ונוח. התלמידים בסקר ציינו כי בית הספר יכל להקל על השימוש בעזרים מקוונים על ידי יצירת גישה בלתי מוגבלת לאינטרנט מכל מקום בבית הספר (73%), גישה לתכנים של בית הספר מכל מחשב בבית הספר (71%) ויצירת כלים לתקשורת מקוונת עם המורים (65%).

עוד עולה מהסקר כי 92% מהתלמידים משתמשים במחשב לצורך הכנת שיעורי בית ועבודות, כ-90% משתמשים בויקיפדיה או באתרים אחרים המספקים מידע, 84% מהם מתקשרים עם תלמידים אחרים באמצעות דואר אלקטורני ו-62% מתכתבים עם המורים.

מידע נוסף

נתונים מהצד של מערכת החינוך תוכלו למצוא בסדרה – שירותי חינוך ורווחה מקוונים בבתי הספר בישראל. הסדרה מציגה נתונים אודות שימוש בטכנולוגיה מקוונת במערכת החינוך לפי סקר של בתי . בנוסף, אם אתם מתעניינים בחינוך, הורות וילדים בעידן הדיגיטאלי קראו את הפוסט – פרטיות של ילדים ברשת – תוכנות סינון ותפקיד ההורים.