חזרה לעמוד הקודם

תלונות על חברות תקשורת בישראל שנת 2011

הורדה או צפיה בנתונים:

בשנת 2011 חלה עלייה של כ-62% בהיקף הפניות שהתקבלו במשרד התקשורת וסך הכל התקבלו 14,413 פניות. מספר זה מהווה גידול בסדר גודל של 700% בחמש השנים האחרונות ובמשרד התקשורת מציינים כי אחת הסיבות לכך היא תלות הולכת וגוברת של הציבור במערכות התקשורת. 

מהדוח עולה כי ספקיות האינטרנט שהתקבל לגביהן המספר הגדול ביותר של תלונות ביחס למנויים שלהן היו נטוויז'ן ו-012 סמייל, עם 8.6 ו-5.2 תלונות לכל 10,000 לקוחות, בהתאמה. בנוסף, השוואת היחס בין חלקו של בעל הרישיון בתלונות המוצדקות לבין חלקו בשוק מעלה כי חברת בזק בינלאומי היא בעלת היחס הנמוך ביותר – 0.18 בעוד נטוויז'ן ו-012 סמייל מיוצגת יתר על המידה בתלונות המוצדקות עם מדדים של 1.5 ו-1.37 בהתאמה.

להלן טבלת התלונות שנמצאו מוצדקות מכלל התלונות והיחס בין חלקן של החברות בתלונות אלו לגודלן בשוק.

היחס בין חלקו של בעל הרישיון בתלונות המוצדקות לבין חלקו בשוק
  ספקיות אינטרנט חברות תשתית
החברה 014 בזק בינלאומי 013 נטוויז'ין 012 סמייל בזק הוט 
גודל החברה בשוק 34.7% 33.3% 32% 59.01% 40.99%
חלק התלונות המוצדקות 6.2% 50% 43.8% 31% 28%
היחס בין חלק התלונות המוצדקות לבין גודל החברה בשוק 2011 0.18 1.5 1.37 0.73 1.39