חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות סביב רישום שמות מתחם ישראלים

 

באתר ניתן למצוא מידע על החלטות דייני והרכבי ה- IL-DRP במקרים שהובאו בפניהם. את המידע ניתן לסנן לפי שם המתחם, שם העותרים או תאריך ההחלטה.

להלן גרף המציג את כמות ההחלטות לפי שנים נכון למאי 2012 –

רישום שמות מתחם - יישוב מחלוקות לפי שנים

תיאור מילולי של התרשים