חזרה לעמוד הקודם

סיכום מפגש להבנת צרכי נתונים של קהילת חוקרי האינטרנט – פורום חוקרי אינטרנט וטכנולוגיה של אוניברסיטת בר אילן

ב-16/5 אירח פורום חוקרי האינטרנט במסלול מדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן מפגש פתוח בין חוקרים מהאקדמיה לביו צוות מאגר STS של איגוד האינטרנט הישראלי במטרה לאפיין יחדיו מהם הנתונים שיש להנגיש לציבור החוקרים בארץ.  למפגש הגיעו חוקרים ממגוון תחומים אקדמאים (תקשורת, פסיכולוגיה, מדע טכנולוגיה וחברה) וממגוון מוסדות וביניהם אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת תל אביב, מכללת נתניה והאוניברסיטה העברית. 

מבוא והצגת המאגר

בפתח המפגש הוצג איגוד האינטרנט הישראלי בקווים כלליים ולאחר מכן הוצגה תמונת מצב של מאגר STS. הצגת המאגר התמקדה ב:

1. דרך השגת נתונים למאגר STS

 • נתונים שנאספו על ידי האיגוד
 • נתונים שהתפרסמו באמצעי התקשורת ואנו מרכזים ומפנים אליהם
 • נתונים שהגיעו לידיעתנו אך לא פורסמו ברבים ואנו מבקשים לפרסמם

2. החלוקה הקטגוריאלית בתוך המאגר

 • כלכלה, עסקים ומסחר
 • ממשלה
 • מערכות, תוכנות ואתרים
 • שימוש פרטי
 • תשתית

 להלן המצגת כפי שהיא הוצגה בפני פורום החוקרים. המצגת אינה מציגה את כלל הנתונים במאגר (עד היום פרסמנו 88 סדרות נתונים) אך מציגה את החלוקה בין סוגי מקורות הנתונים (איגוד האינטרנט, ממשלה, אקדמיה, הקהילה העסקית ומגזר שלישי) והקטגוריות השונות עם התייחסות לסדרות מרכזיות ונתוני מפתח.

(שימו לב כי במצגת ניתן לעקוב אחרי מסלול ההצגה המקורי או לשוטט בצורה חופשית)

 דיון ותובנות

לאחר הצגת המאגר והצגת המשתתפים התפתח דיון שניתן לחלקו סביב שתי שאלות מרכזיות –

 1. מה המאגר יכול לספק לחוקרים ותלמידים העוסקים בתחום האינטרנט כיום –

 • מאגר STS מאפשר כיום לקבל נתוני רקע בכדי לנסח שאלת מחקר.
 • המאגר מאפשר למקם ממצאים נקודתיים בתוך הקשר רחב יותר של ממצאים.
 • המאגר מאפשר לבנות רקע סטטיסטי והשערות לגבי ממצאים עתידיים בתחומים שונים.
 • היות ורוב הסדרות אינן מכילות נתונים גולמיים, היכולת של חוקרים להשתמש בסדרות למחקר עצמו הינה מוגבלת והמאגר יכול לשמש אותם בעיקר לצורך ציטוט ממצאים של מחקרים אחרים.

 2. מה המאגר יכול לאפשר בעתיד ואיזה נתונים יש לאסוף 

 • עקב הנקודות שהועלו קודם והתמקדות הדיון בחוקרים אקדמאים יש לשאוף להגדיל את כמות הסדרות המכילות נתונים גולמיים.
 • עקב ריבוי מושאי המחקר של החוקרים במפגש קשה היה למצוא צורך משותף בסט נתונים. עם זאת נראה כי היה קונצנזוס כי חסר בישראל סקר תקופתי אקדמאי שיאפשר לבחון מגמות ושינוי במאפייני הגולשים והרגלי הגלישה. לסקר מסוג זה יהיה אפשר להוסיף נספחים חד פעמים שיבחנו לעומק תופעות מסוימות בדומה למבנה של סקרים אחרים דוגמת הסקר החברתי (המורכב משני חלקים עיקריים: גרעין קבוע, המכיל מספר רב של שאלות במגוון תחומי חיים וחלק מתחלף, המוקדש בכל שנה לנושא חדש אחד או שניים, הנחקרים בהרחבה).
 •  בעוד רוב העלו את הצורך בסקר הוצע כי יש להתמקד במדידה ומיפוי הרשת בעזרת כלים דיגיטאליים (בהשראת The Digital Methods Initiative) במטרה ליצור מאגר נתונים נגיש לציבור החוקרים. מהלך כזה יצור מאגר נתונים רחב אודות האינטרנט בישראל שיאפשר לחוקרים העוסקים במגוון נושאים לבחון את דרך ביטוי התופעות שלהם כחלק מהרשת ולא כשיח המתבטא ברשת. 

ספרו לנו בתגובות או בטופס יצירת הקשר אם יש לכם רעיונות נוספים לנתונים שהמאגר צריך להנגיש ולאסוף

* תודה רבה לד"ר עדי ניצן זמיר וגב' ענת בן דוד מנהלות פורום חוקרי אינטרנט וטכנולוגיה על שיתוף הפעולה ואירוח האירוע.

מידע נוסף

פורום חוקרי אינטרנט וטכנולוגיה, הוא גוף שפועל תחת חסותה של התכנית למדע טכנולוגיה וחברה מטעם אוניברסיטת בר אילן, משנת 2004 ביוזמת עדי פז, ענת בן דוד ועדי זמיר ניצן ובניהולן. למידע נוסף על הפורום