חזרה לעמוד הקודם

סדרות חדשות – חיפוש מידע רפואי והטרדות מיניות באמצעות האינטרנט

לאחרונה העלנו מספר סדרות חדשות לאתר. אחת מהסדרות עוסקת בשימוש חיובי ברשת האינטרנט שמטרתו מציאת מידע על בריאות ורפואה בעוד הסדרה השנייה עוסקת בשימוש פסול למטרות הטרדות מיניות.

 דוקטור אינטרנט, אני חולה

הסדרה שימוש באינטרנט כמקור מידע על נושאי בריאות מביאה מחקר שנערך על ידי פרופ' גוסטבו מש, ד"ר ריטה מנו וגב' יהודית צמיר במימון מכבי שרותי בריאות- קרנות מחקר. במחקר נבדקה הנגישות למידע על בריאות ורפואה בעידן המידע ובתוך כך גם השימוש ברשת האינטרנט למטרות אלו.

המחקר מצא כי השימוש באינטרנט כמקור מידע בנושאי בריאות גבוהה מאשר השימוש במדיה מסורתית (טלוויזיה, רדיו, עיתונים וכתבי עת) אך נמוך מאשר מקורות אנושיים כגון בני משפחה, רופאים, אחיות וחברים. 

מהמחקר עולה כי נשים מחפשות מידע על בריאות ורפואה יותר מגברים. בעוד 69.9% מהנשים המשתמשות ברשת מחפשות מידע לעיתים עד לעיתים קרובות מאד האחוז בקרב הגברים עומד על 52.4%.

עוד נתון מעניין מהמחקר הוא כי השימוש הנפוץ ביותר בשרותי בריאות מקוונים הינו לצפייה בתוצאות בדיקות (43.8%) ולאחר מכן הזמנת תור לרופא משפחה 25.6%) והזמנת תור לרופא מומחה (23.8%). אז נכון שעדיין אין לנו אפשרות לעבור בדיקה רפואית דרך האינטרנט, אבל כמעט חצי מאתנו כבר לא הולכים לקופת החולים כדי לאסוף את תוצאות הבדיקה.

הטרדות מיניות, גם בעידן הדיגיטאלי

הסדרה הטרדות מיניות במקום העבודה באמצעות רשת האינטרנט מביאה נתונים מתוך שני סקרים שערך משרד התמ"ת בנושא הטרדות מיניות ורוכזו בדו"ח שפורסם בנושא.

מהסקרים עולה כי בין 28% ל-26% מההטרדות המיניות במקום העבודה נעשות בעזרת רשת האינטרנט. עוד עולה מהדו"ח כי התגובות להטרדות מיניות הנעשות בעזרת האינטרנט הן פחות תקיפות. בסוג זה של הטרדות אחוז המוטרדות שהגיבו בהומור או לא הגיבו כלל היה גבוה מהממוצע בעוד דרישות להפסקת ההטרדות ותגובות פיזיות היו נמוכות יותר.

נראה כי קיימם פער גם בתפיסת ההטרדה המינית כאשר זאת מבוצעת דרך האינטרנט מאשר כשזו נערכת פנים לפנים. כאשר נשאלו על תפיסת ההטרדה השיבו 35.5% מהנשים שהוטרדו באמצעות הרשת כי לא תפסו זאת כהטרדה מינית (ביחס ל-45.6% מסה"כ ההטרדות), 37.6% דיווחו כי ההתנהגות הפריע להן אך אינן חושבות כי מדובר בהטרדה מינית ו-19.7% הצהירו כי ההתנהגות אינה ראויה אך לא הפריעה להן.

חשוב לציין כי בסקר לא הופיעה שאלה ישירה על הצעות או התקפות בעלות אופי מיני דרך הרשת אלא שאלה בנוסח "האם קיבלת מיילים, תמונות או סרטים דרך האינטרנט הנושאים אופי מיני ו/או פורנוגרפי?". אף שמשלוח מדיה פורנוגרפית אינו מוגדר בחוק כהטרדה מינית עורכי המחקר מדווחים כי ברב המוחלט של דיווחי הנשים השימוש בהטרדה באמצעות האינטרנט לוותה בסוג אחד או יותר של הטרדה מינית כפי שזאת מוגדרת בחוק.