חזרה לעמוד הקודם

הזמנה להגשת הצעות (RFP) – ייעוץ והערכת חלופות להקמת מערך מדידה לאיכות תשתית האינטרנט בישראל

איגוד האינטרנט קורא לכם להגיש הצעות לייעוץ והקמת מערך למדידת איכות תשתית האינטרנט בישראל. ההצעה המבוקשת היא לבדיקת יישימות וכשלב מקדים לביצוע להקמת מערך המדידה – אשר עשוי, אך לא חייב להתבצע על ידי יועץ הפרוייקט.

מטרת הייעוץ היא בחינת היישימות והעלויות של מספר שרותי מדידה העוסקים באיכות החיבור לאינטרנט (על בסיס דוח חלופות קיים). על היועץ להיות בקיא בתחום הרשתות והתשתית עם דגש על ידע רלוונטי ונסיון במדידת נתונים שונים הקשורים לאיכות החיבור לאינטרנט ואיכות התשתית.  

רקע

הקמת מערך המדידה היא חלק מפרוייקט מאגר הנתונים על האינטרנט הישראלי (STS). ייעוד פעילות STS היא להנגיש לציבור נתונים על האינטרנט הישראלי. זאת על ידי  אספקת נתונים גולמיים וחופשיים לשימוש, למשל לצורך מחקר, לתכנון (למשל לתוכנית עסקית ומייזמים) ולקבלת החלטות.

מטרת מערך המדידה הנוכחי היא לספק לגורמים השונים (חוקרים, צרכנים ומשרד התקשורת) מידע אמין ואיכותי על איכות החיבור בישראל בכדי לאפשר דיון ולקדם את איכות החיבור לאינטרנט בישראל.

האיגוד מעוניין לקבל הצעות מגורמים הממלאים את אחד או יותר מהסעיפים הבאים

 1. מומחה בעל שם בתחומו, עם ניסיון של מעל 10 שנים בתחום התקשורת והאינטרנט
 2. בעל ידע בתחום תעבורת רשתות, עם דגש על מערכי תקשורת גדולים ותשתית פיזית
 3. בעל ניסיון בהפעלת מערכי מדידה של תעבורת רשת
 4. הכרת תשתית האינטרנט הספציפית בישראל

ידע מקדים והכרות של מערכי המדידה הבאים מהווים יתרון

 1. מערך הכלים  Mlab
 2. Ookla
 3. VisualWare
 4. Ripe Atlas
 5. Samknows
 6. כלים נוספים

בין המדדים שעשויים להבדק

 • Bandwidth /Throughput
 • Jitter
 • Latency
 • Packet loss
 • Retransmits, Lost ,Corrupt & Duplicate packets
 • Location based performance
 • Mobile vs Landline
 • זמני אחזור ופתרון DNS
 • השוואת פרוטוקולים שונים  (HTTP,SMB, VPN,  FTP, VoIP, SMTP,  Torrent ועוד )
 • VoIP Quality
 • בדיקת תמיכה ב IPv6

תפקיד היועץ

 1. על היועץ יהיה להעריך את כלי המדידה השונים ולכתוב דו"ח המלצה על הכלים המתאים ביותר לפי המדדים:
  תועלת – הערכת תועלת הנתונים המתקבלים לקהל היעד (צרכנים/רגולטור/חברות תקשורת).
  עלות – הערכת עלות, משך, והתכנות הטמעת הפתרון בארץ.
 2. בין היתר, הדוח יכלול מידע על כמות החיישנים הדרושים, מבנה מערך המדידה ופריסתו (אם בכלל), חומרה ותוכנה הדרושים לפרוייקט, וכל מידע נוסף הדרוש לשם בחירת שיטת המדידה ויישומה.
 3. הדו"ח יוגש בתוך כחודש מתחילת הפעילות.

ב. העדר התחייבות מצד האיגוד

 1. אין האיגוד לוקח על עצמו כל התחייבות כלפי המשיבים לבקשת הצעה זו ו/או כלפי צד שלישי כלשהו.
 2. בקשת הצעה זו אינה מהווה הזמנה ו/או הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז. הפניה נועדה לשם קבלת הצעה בלבד ובעקבותיה ישקול האיגוד את המשך פעולותיו.
 3. לאיגוד מסור שיקול הדעת המוחלט כיצד לפעול (אם בכלל) בעקבות פרסום בקשת הצעה זו ו/או התשובות לה.

ג. אופן הגשת ההצעות

 1. שלחו את ההצעה לכתובת דואר אלקטרוני udi.assaf@isoc.org.il בטופס נספח א'.
 2. הודעת אישור קבלה תשלח אל המגישים עם קבלת ההצעה. אם לא התקבלה הודעת אישור עד שני ימי עבודה – יש לשלוח את ההצעה פעם נוספת או ליצור קשר טלפוני.
 3. יש להגיש את ההצעות עד לתאריך 26/8/2012

ד. חוזה התקשרות

היועץ שיבחר יחתום על חוזה התקשרות עם איגוד האינטרנט הישראלי, בו תפורט התמורה שתינתן, צורת ותדירות הדיווח, התוצרים ולוחות הזמנים עליהם מתחייב מוביל הפרויקט.

ה. תקנון

 1. בחירת ההצעה תתבצע על ידי חברי הוועדת הטכנולוגית של האיגוד או מי שהוסמך מטעמה.
 2. ההצעה תיבחר על פי הערכה סובייקטיבית של האופן בו היא עונה על הקריטריונים דלעיל.
 3. חברי הועדה רשאים להציע שיפורים בהצעות ולבקש מהמציעים לשקול להגיש הצעות מתוקנות בהתחשב בהערותיהם.
 4. מבצעי הפרויקט המיועדים (לאחר בחירתם ע"י האיגוד) יחתמו על הסכם מחייב שיפרט את התפוקות ולוחות הזמנים.
 5. על חברי הועדה, עובדי האיגוד, חברי ההנהלה ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה נאסר להציע הצעות.
 6. הנהלת האיגוד אינה מתחייבת לקבל אף אחת מן ההצעות שיוגשו.

ו. שאלות והבהרות

ניתן לפנות בערוצים הבאים

 1. טלפון: 0524-510582 (אודי אסף, רכז STS)
 2. דואר אלקטרוני: udi.assaf@isoc.org.il

(תשובות לפניות שיתקבלו בנושא זה עשויות להתפרסם, ללא פרטים מזהים, באתר האיגוד ובמקומות נוספים)

לחצו כאן להורדת המסמך ונספח הגשת הצעה (doc)