חזרה לעמוד הקודם

סדרות חדשות – שימוש באינטרנט בקרב בני נוער עולים ואחיות בית חולים

לאחרונה העלנו שתי סדרות חדשות העוסקות בשימוש באינטרנט בקרב אוכלוסיות שונות. הראשונה עוסקת בשימוש ברשת בקרב בני נוער עולים, סדרה המאפשרת לבחון פער דיגיטאלי בין בני נוער שנולדו בישראל לבני נוער שעלו אליה. הסדרה השנייה עוסקת בנגישות גישה לאינטרנט בעמדות אחיות בבית חולים ומאפשרת לדון בתהליכי השילוב של רשת האינטרנט בעבודת הצוות הרפואי.

מחשב לכל אחות

הסדרה שימוש באינטרנט בקרב אחיות בתי חולים מביאה סקר שנערך על ידי המרכז הרפואי על שם אדית וולפסון ועוסקת בשימוש במחשב ובאינטרנט על ידי אחיות בית החולים. מהסקר, שהקיף 265 אחים ואחיות העובדים בבית החולים וולפסון, עולה כי רק ב-66% מתחנות האחיות יש עמדת מחשב שנייה ורק ב-56% מתחנות האחיות יש עמדת אינטרנט.

בנוסף נמצא בסקר כי ב-15% מכלל המחלקות שנבדקו אין כלל אפשרות גישה לאינטרנט הזמינה לאחיות. בעידן בו מקור המידע הזמין ביותר (גם מידע רפואי) הינו האינטרנט יש לקדם גישה זמינה לכלל הצוות הרפואי כמו גם לחולים. עם זאת, נראה שלפי המגמות בכל הקשור לגלישה סלולארית, הצוות הרפואי יכול כבר היום לגשת לאינטרנט ללא עזרת בית החולים.

פער דיגיטאלי בקרב בני נוער עולים

הסדרה שימוש במחשב ובאינטרנט על ידי בני נוער עולים מציגה מחקר שנערך על ידי החוקרים פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי, דגנית לוי ו-וצ'סלב קונסטנטינוב במסגרת מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל (מרכז אנגלברג לילדים ולנוער) והמשרד לקליטת העלייה בתמיכת קרן הארי ויינרייב לקידום ילדים.

מהמחקר עולה כי שיעור בני הנוער שדיווחו כי בביתם חיבור לאינטרנט בקרב עולי ברית- המועצות לשעבר עומד על 74% ובקרב ילידי אתיופיה על 75%. לשם השווא במחקר ישראלים בעידן הדיגיטלי נמצא כי בממוצע 92% מהילדים עד גיל 18 מחוברים לאינטרנט. נתון מעניין נוסף העולה מהמחקר הוא כי עם העלייה בוותק בארץ יורד שיעור בני הנוער שדיווחו שיש בביתם מחשב וחיבור לאינטרנט. ל-87% מהעולים החדשים יש חיבור לאינטרנט מול 74% מבעלי ותק של 13 שנים או יותר.

חשוב לזכור כי האינטרנט משמש בני נוער לצורכי לימוד והעדר חיבור בבית יכול להשפיע על ההישגים האקדמאים של בני נוער. מבחינה זאת בני נוער עולים נמצאים בעמדת פתיחה בעייתית אך מהסקר עולה שלא מספיק שיהיה חיבור בבית אלא שיש משתנים נוספים המשפיעים על הסיכוי שהשימוש בו יהיה לצרכי לימוד.  בסקר נמצא כי כ-56% מיוצאי אתיופיה משתמשים במחשב ובאינטרנט לצורך לימודים ביחס ל-39% בקרב יוצאי ברית המועצות לשעבר.