חזרה לעמוד הקודם

סדרות חדשות – תקשוב במערכת החינוך ודירוג החדשנות העולמי

כחלק מהעדכון השוטף של המאגר העלינו לאחרונה שתי סדרות חדשות. הסדרה הראשונה מגיעה ממערכת החינוך ומציגה מגמות בשימוש באמצעים טכנולוגיים במסגרת מערכת החינוך. הסדרה השנייה מציגה השוואה בין לאומית שערך הארגון העולמי לקניין רוחני בדבר הפתיחות והצריכה של חדשנות בין המדינות.

 עלייה בתקשוב לא מסמנת סגירת פערים

הסדרה שימוש בתקשוב במערכת החינוך מביאה נתונים אודות השימוש במחשב ובאינטרנט במערכת החינוך. הנתונים מגיעים מפרק האקלים בסקר המיצ"ב שנערך על ידי משרד החינוך מידי שנה. ממצאי הסקר מאפשרים לבחון ולהשוות את השימוש באמצעים טכנולוגיים בין מקצועות הלימוד השונים, בתי הספר וקבוצות האוכלוסייה השונות.

מהסקר עולה כי בין תשס"ח לתשא"ע נרשמה עלייה משמעותית של כ-5% ו-7% בשיעור התלמידים בכיתות ה'-ו' ו-ז'-ט' (בהתאמה)המדווחים על שימוש בתקשוב לצורכי למידה. חשוב לציין כי שילוב האמצעים הטכנולוגיים אינו אחיד בין המגזרים השונים. ככלל, תלמידים בבתי ספר דוברי עברית (39% מתלמידי ה'-ו' ו-30% מתלמידי ז'-ט') מדווחים בשיעורים גבוהים יותר על שימוש בתקשוב לצורכי למידה, בהשוואה לחבריהם בבתי ספר דוברי ערבית (31% מתלמידי ה'-ו' ו-24% מתלמידי ז'-ט').

נתון נוסף העולה מהסקר הוא כי כ-30% מתלמידי כיתות ז'-ט' ו-25% מתלמידי כיתות ה'-ו' דיווחו כי בחודש האחרון לפני הסקר עשו שימוש בדואר אלקטרוני לשם תכתובת עם מורים בנושאים לימודיים. נראה כי השימוש בדואר האלקטרוני הולך ומתפשט כאמצעי נוח להתכתבות עם מורים המאפשר לתלמידים לשאול שאלות מחוץ לשעות בית הספר. אפשר להעריך כי שימוש זה ילך ויגבר עם השתלבותם ההולכת וגוברת של אמצעים דיגיטאליים במערכת החינוך (וכל עוד האיסור על תקשורת בין תלמידים למורים באמצעות אתר פייסבוק יעמוד בעיניו).

 ישראל מייצרת חדשנות יותר משהיא צורכת חדשנות

הסדרה דירוג החדשנות העולמית 2012 מביאה נתונים מתוך  ה-Global Innovation Index 2012. הדירוג המדובר הינו מחקר בין לאומי המדרג את מדינות העולם לפי אינדיקטורים לחדשנות ולקידום חדשנות. במדד שתי קטגוריות מרכזיות – צריכת חדשנות (בה ישראל מדורגת במקום ה-17) המדרגת את כלכלת המדינות לפי סביבה ממסדית, הון אנושי, תשתיות ותחכום השוק וייצור חדשנות (בה ישראל מדורגת במקום ה-13) המבוססת על מדדים הבוחנים יצירת ידע, השפעת הידע והפצת ידע כמו גם יצירתיות רוחנית, יצירתיות במוצרים ויצירתיות מקוונת. חשוב לציין כי הפער בן צריכת החדשנות לייצור החדשנות מציע כי לא כל החדשנות המיוצרת בישראל מגיעה לשוק המקומי. אף שמדדי הייצור ומדדי הצריכה בוחנים מדדים שונים הפער בין הקטגוריות עדיין מצביע על מיצוב שונה בשני התחומים.

עוד עולה מהדירוג כי ישראל מדורגת במקום ה-27 בשימוש בשמות מתחם עליונים (gTLD) ובמקום ה-31 בשימוש בשמות מתחם תחת הסיומת הלאומית של ישראל. מדדים נוספים שנבדקו במסגרת הדירוג הם עריכות חודשיות בויקיפדיה (בו ישראל מדורגת במקום החמישי) והעלאת סרטונים לאתר YouTube (בו מדורגת ישראל במקום ה-9).