חזרה לעמוד הקודם

סדרות חדשות – שימוש באינטרנט על ידי קבוצות שונות באוכלוסייה (נתונים ממשרד התמ"ת)

אנחנו ממשיכים לעדכן ולהרחיב את מאגר STS. לאחרונה העלנו שתי סדרות שמקורן במשרד התמ"ת ועוסקות בשימוש ברשת של קבוצות ספציפיות באוכלוסייה. הסדרה הראשונה שנסקור כאן מביאה נתונים אודות השימוש באינטרנט של אנשים עם מוגבלויות והסדרה השנייה מציגה ממצאים אודות השימוש באינטרנט על ידי בני ישיבות.

הפער הדיגיטאלי בין האוכלוסייה הכללית לבעלי המוגבלויות מצטמצם

הסדרה מגמות בחיבור לאינטרנט של אנשים עם מוגבלות מביא ממצאים מתוך הדוח "אנשים עם מוגבלות בישראל בשנים 2002 ו-2010" שנכתב במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה.  הדוח מציג ניתוח של נתונים מתוך הסקר החברתי 2002 ו-2010 המאפשרים לבחון את מגמות השימוש באינטרנט בקרב אוכלוסיית בעלי המוגבלויות בישראל.

מהנתונים עולה כי חל צמצום משמעותי בפערי השימוש במחשב ובאינטרנט בין השנים 2002 ו-2010. אם בשנת 2002 הפער בין בעלי מוגבלויות שהיה בביתם מחשב עם חיבור לאינטרנט (26.6%) לבין בעלי מחשב עם חיבור לאינטרנט באוכלוסייה הכללית (44.4%) עמד על 17.8% הרי שהפער בשנת 2010 עמד על 1.4% (כאשר ל-81.5% מבעלי המוגבלויות עם מחשב בבית ול-82.9% מבעלי המחשב באוכלוסייה הכללית יש חיבור לאינטרנט).

גם תלמידי ישיבה משתמשים באינטרנט

הסדרה שימוש באינטרנט בקרב תלמידי ישיבות מביאה נתונים מתוך סקר נוסף של משרד התמ"ת.  מטרת הסקר הייתה לבחון את יחסם של תלמידי ישיבות חרדיות להשתלבות בלימודים כלליים.

במסגרת הסקר נשאלו התלמידים על השימוש שלהם ברשת האינטרנט, מתשובות התלמידים עולה כי לרבע מתלמידי הישיבות חיבור אינטרנט בביתם. זהו נתון הנמוך בצורה משמעותית מהנתון המקביל באוכלוסייה הכללית אך הוא מלמד כי נגישות לאינטרנט מהבית אינה דבר נדיר בקרב תלמידי הישיבות.

עוד עולה מהסקר כי ככל שהישיבה נחשבת ליותר יוקרתית כך יורד אחוז התלמידים להם גישה לרשת האינטרנט בביתם. בישיבות "לייט" (כפי שהן מכונות בדו"ח) הספרדיות  ל-46% מהתלמידים גישה לאינטרנט בביתם. בישיבות החסידיות (19%) והליטאיות (24%) האחוזים נמוכים יותר אבל המגמה נמשכת באופן דומה.