חזרה לעמוד הקודם

בתי אב עם חיבור לאינטרנט לפי משתנים דמוגרפיים

סקר הוצאות משק הבית לשנת 2010 הוא הסקר הארבעה-עשר בסדרת הסקרים השוטפים שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מאז שנת 1997. סקר זה כולל את כלל האוכלוסייה, למעט קיבוצים, מושבים שיתופיים ובדווים הגרים מחוץ ליישובים.

בסקר נבדקו גם ההוצאות של משקי בית על מוצרים בני קיימה וביניהם מנוי לאינטרנט.  להלן ממצאם עיקריים העולים מפרק זה של הסקר – 

  • מהסקר עולה כי רחובות היא העיר המובילה בבעלות התושבים על מנויי אינטרנט עם 78.7% מהתושבים להם חיבור אינטרנט בביתם. לאחר מכן ניתן למצוא את ראשון לציון (77.1%) ותל אביב (75.1%) בעוד ירושלים נמצאת במקום האחרן עם 52.1%. 
  • ממוצע הבעלות הגבוה ביותר על חיבור ביתי לאינטרנט נמצא במשקי בית עם 3 עד 5 נפשות (בין 80.2% ל-84.1%). 
  • קיים פער ממוצע של כ-29.5% בין אחוז משקי הבית עם חיבור אינטרנט במגזר היהודי לבין אלו במגזר הערבי. פער זה קיצוני ביותר במשקי הבית עם שתי נפשות (52.9%) ונמוך ביותר בקרב משקי בית עם 6 נפשות ומלה (20.3)

אחוז משקי בית בעלי מנוי לאינטרנט לפי מספר נפשות במשק הבית

  • מהסקר עולה כי בממוצע ל-68.1% ממשקי הבית בישראל יש חיבור לאינטרנט. עם זאת, בעוד בעשיריון התחתון מבחינת הכנסה יש ל-37.8% ממשקי הבית חיבור לאינטרנט הרי בעישריון העליון יש ל-93.4% חיבור לאינטרנט.

בעלות על מנוי אינטרנט לפי עשירוני הכנסה נטו של נפש סטנדרטית של משקי בית

לתיאורים מילוליים של הגרפים וצפייה בנתונים עליהם הם מבוססים לחצו כאן