חזרה לעמוד הקודם

סדרות חדשות – אלימות בתיווך דיגיטאלי ופנייה לעזרה בנושאי סמים

לאחרונה העלנו שתי סדרות העוסקות בתלמידים שנקלעו למצוקה. הסדרה הראשונה מציגה נתונים מכלל מערכת החינוך ועוסקת באלימות המתווכת באמצעים דיגיטאליים. הסדרה השנייה מביאה נתונים בנושא פנייה לעזרה בנושא שימוש בסמים לאתרי אינטרנט על ידי תלמידים ערבים.

 שימוש אלים של תלמידים באמצעי תקשורת 

הסדרה אלימות מתווכת אינטרנט בבתי ספר מביאה נתונים שנאספו במסגרת תהליך הניטור אחר תופעת האלימות בבתי הספר שעורך משרד החינוך. בדומה לסקרי אורך אחרים, הוספו לסקר שאלות העוסקות בתופעה במסגרת המדיום הדיגיטאלי.

מתהליך הניטור עולה כי כ-10% מהתלמידים בכיתות ד' עד יא' היו קורבנות לאלימות שעשתה שימוש באמצעי תקשורת דיגיטאליים. לא נמצא הבדל משמעותי בין שכבות הגיל, אך נמצא כי שיעור התלמידים המדווחים כי היו קורבנות לאלימות זו נמוך יותר בקרב תלמידים מבתי"ס דוברי עברית מאשר בקרב תלמידים מבתי"ס דוברי ערבית.

פנייה לעזרה דרך האינטרנט – יותר פופולארית ממה שרוב התלמידים מצפים

הסדרה פנייה לעזרה בנושאי סמים דרך האינטרנט במגזר הערבי מביאה תוצאות  סקר שנערך על ידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול. הסקר כלל מדגם של 1,146, תלמידים ואנשי חינוך מבתי ספר ערבים ברחבי המדינה (צפון,  מרכז,  דרום)  ומארבע קבוצות דתיות/אתניות (מוסלמים, נוצרים, דרוזים ובדואים).

מהסקר עולה כי רק 31% מבני הנוער הביעו נכונות לפנות לעזרה באמצעות אתרי אינטרנט בנושאי סמים (ביחס ל-58% שהביעו נכונות לפנות לאימם) ורק 2% רואים באתרי האינטרנט את המקור הנוח ביותר לקבלת עזרה. נתונים אלו מעלים כי האינטרנט אינו המדיום המועדף על רוב התלמידים, אך מבט על תשובותיהם של תלמידים שפנו בפועל לעזרה מגלה תמונה הפוכה.

מתוך התלמידים שדיווחו כי פנו בעבר לעזרה כ-11.3% חיפשו מידע באינטרנט בנושא (זהו המקור השכיח ביותר לחיפוש עזרה), 7.7% פנו לפורום באינטרנט, 7% ניהלו שיחה אישית עם משתמשי אינטרנט אחרים ו-6.7% ניהולו שיחה אישית באינטרנט באמצעות אתר פורומים. לשם השוואה לקו הפתוח של משרד החינוך פנו רק 7% מהתלמידים המדווחים כי פנו לעזרה. נראה כי תשובות התלמידים על נכונותם לפנות לגורמים שונים בנושא סמים מוטית על ידי תפיסת ההיתכנות של פנייה כזאת.

חיזוק לממצאים מהפניות בפועל מגיעה מהערכת הצוות החינוכי. אלו העריכו כי  46% מהתלמידים שפנו לעזרה עשו זאת באמצעות שיחה אישית באתרי פורומים בנושא, 45% חיפשו מידע באינטרנט ו-44% פנו לפורמים באינטרנט או שוחחו עם משתמשי אינטרנט אחרים. לשם השוואה העריכו אנשי הצוות כי רק 38% מהתלמידים פנו למוקד טלפוני ורק 26% פנו לקו הפתוח של עמותת אל-סם.