חזרה לעמוד הקודם

סקר שימוש בממשל זמין 2005

הורדה או צפיה בנתונים:

הנתונים המובאים להלן הן תוצר של שני סקרים טלפונים שנערכו על ידי פרויקט ממשל זמין. הסקרים בחנו את המודעות והשימוש של הציבור במערך ממשל זמין באינטרנט. הסקרים הקיפו1,002  מרואיינים בגילאי 18+, הנוהגים לגלוש באינטרנט. להלן עיקרי הממצאים –

  • 65% מהמשתתפים בסקר נהגו לגלוש כל יום ו-23% מהמשתתפים בסקר גולשים לעיתים קרובות.
  • 95% מהנשאלים נהגו לגלוש מהבית ו-41% נהגו לגלוש מקום העבודה.
  • 94% מהנשאלים דיווחו כי הם משתמשים באינטרנט לחיפוש מידע ונתונים מקצועיים,  89% דיווחו כי הם עושים שימוש בדואר אלקטרוני, 68%  דיווחו כי הם נוהגים להוריד ולמלא טפסים, 61% דיווחו כי הם נוהגים לבצע פעולות בנקאיות או פיננסיות, 48% דיווחו כי הם עורכים קניות באינטרנט ו-38% דיווחו כי הם נוהגים לבצע תשלום חשבונות באינטרנט.
  • 16% מהנשאלים בסקר הכירו את פורטל ממשל זמין. מבין הנשאלים שקיבלו מידע ושירותים ממשלתיים באינטרנט 18% הכירו את הפורטל ו-74% מבין הנשאלים שהיו מודעים לקיומו של פורטל gov.il ביקרו בו.
  • רק 13% מהנשאלים בסקר הכירו את המושג "ממשל זמין" ורק  4% מהנשאלים בסקר ידעו לציין למה המושג מתייחס.
  • 65% מהנשאלים בסקר ידעו כיצד יש להיכנס לאתרים של משרדי הממשלה השונים באינטרנט, 40% מהנשאלים נכנסו לאתרי הממשלה באמצעות מנוע חיפוש או אתרי מידע כללי ו-16% מהנשאלים נכנסו לאתרי הממשלה דרך פורטל gov.il.
  • 96%  מהנשאלים בסקר ציינו כי האינטרנט עדיף ככלי לקבלת מידע ושירותים מגורמים ממשלתיים כיון שהוא חוסך זמן, 46%  מהנשאלים בסקר ציינו כי האינטרנט עדיף עליהם כיון שהוא מהיר יותר משאר הדרכים ו-30% מהנשאלים בסקר ציינו כי מדובר בכלי נוח יותר.