חזרה לעמוד הקודם

פער דיגיטאלי – בישראל ובין ישראל לעולם

לאחרונה העלנו למאגר STS שתי סדרות חדשות העוסקות בפערים דיגיטאליים. בעוד הסדרה הראשונה מציגה פערים בגישה לאינטרנט בין שכבות אוכלוסייה שונות בישראל הסדרה השנייה הינה דירוג נוסף המשווה בין ישראל למדינות העולם.

הגישה לאינטרנט תלויה בהכנסה, מספר הנפשות בבית ובעיר המגורים

הסדרה בתי אב עם חיבור לאינטרנט לפי משתנים דמוגרפיים מביאה נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אף שהסקר אינו מתמקד בנושא הפער הדיגיטאלי הוא כן בוחן (בהתאם לשמו) את ההוצאות של משקי הבית בישראל על פריטים שונים, ביניהן ההוצאות על חיבור לאינטרנט. הסקר מאפשר לראות את השינוי בהוצאה (והאם היא קיימת) בהתאם לחיתוכים סוציו-אקונומים וגיאוגרפים.

מהסקר עולה כי העיר המובילה בבעלות התושבים על מנויי אינטרנט היא רחובות בה 78.7% מבתי האב מחוברים לאינטרנט. עוד עולה מהסקר כי הסיכוי של משק בית להיות מחובר לאינטרנט מושפע ממספר הנפשות בו ועולה בהדרגה עד 4 נפשות (מ-46.2% לנפש אחת ועד 84.1% לבית עם 4 נפשות) אך צונח בצורה דרמטית במשקי בית עם 6 נפשות ומעלה (55.7%).

נתונים נוספים מהסקר מקשרים בין פערי הכנסה לפערי גישה. בעוד בשני העשירונים התחתונים רק ל-37.8% מבתי האב חיבור לאינטרנט הרי שבעשירון העליון ל-93.4% מבתי האב חיבור לאינטרנט. כלל, ככל שעולים בעשרוני ההכנסה כך גם נרשמת עלייה באחוז האנשים עם חיבור לאינטרנט.

 

בעלות על מנוי אינטרנט לפי עשירוני הכנסה נטו של נפש סטנדרטית של משקי בית

לתיאור מילולי של הגרף לחצו כאן

ישראל במקום השמיני בעולם בהשפעה של האינטרנט על הפוליטיקה

הסדרה דירוג הווב 2012 Web Index מביאה את תוצאות ממד WebIndex המדרג 61 מדינות ברחבי העולםץ המדד מפורסם על ידי ה-World Wide Web Foundation, ארגון שנוסד על ידי טים ברנס-לי במטרה לקדם את האינטרנט הפתוח.

במדד הכללי, המודד את השימוש, התשתית וההשפעה של האינטרנט ישראל מדורגת במקום ה-15, לאחר צרפת ולפני גרמניה. בתת במדד התשתיות ישראל מדורגת במקום ה-16, בתת מדד השימוש במקום ה-16, ובהשפעה הכללית של האינטרנט ישראל מדורגת במקום ה-14. המדד האחרון מורכב מההשפעה החברתית של הרשת (בה מדורגת ישראל במקום ה-20), ההשפעה הכלכלית (בה מדורגת ישראל במקום ה-10) ובהשפעה הפוליטית של הרשת, (בה מדורגת ישראל במקום ה-8).