חזרה לעמוד הקודם

סדרות חדשות – שימוש באינטרנט בקרב בני נוער ומוכנות דיגיטאלית

  כבכל שבוע גם בשבוע האחרון העלנו למאגר STS שתי סדרות חדשות. הסדרה הראשונה עוסקת בשימוש ברשת של בני נוער ומאפשרת לנו לשם שינוי להשוות את אופני השימוש בין המגזר היהודי למגזר הערבי והמגזר הבדואי. הסדרה השנייה שנסקור בפוסט זה מציגה נתונים על פער דיגיטאלי משנת 2005 ומצטרפת לתמהיל הנתונים מהשנים האחרונות אודות פערים דיגיטליים וחדירת האינטרנט.

  בני נוער יהודים קוראים פייסבוק, בני נוער ערבים קוראים חדשות

  הסדרה שימוש נוער ביישומי האינטרנט, התנהגות ולמידה ברשת מביאה את תוצאות "סקר השימוש ביישומי האינטרנט, התנהגות ולמידה ברשת בקרב ילדים ובני נוער". הסקר נערך על ידי אינה בלאו מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה באוניברסיטת חיפה והקיף 3,867 ילדים ובני נוער (בגילאי 7 עד 17). הסקר מאפשר השוואה בין מגזרים שונים באוכלוסייה היות והוא דגם 2884 בני נוער מהמגזר היהודי, 534 בני נוער מהמגזר הערבי ו-449 בני נוער מהמגזר הבדואי.

  מהסקר עולה כי בני נוער יהודים משתמשים יותר מהממוצע באתרי רשתות חברתיות, צופים יותר בסרטונים ומשמשים יותר בתוכנות שיתוף קבצים בעוד במגזר הערבי והבדואי נרשם שימוש גבוהה מהממוצע באתרי חדשות ובכתיבה בבלוגים.

  נתונים אלו מחזקים את הממצאים בסקר שימוש באינטרנט במסגרת ה-World Internet Project שם נמצא כי אחוז כפול של בני נוער ערבים צורכים חדשות באתרי האינטרנט מאשר מקביליהם במגזר היהודי. פער נוסף שנמצא בין המגזרים הינו השימוש הרחב יותר בקרב בני נוער מהמגזר הערבי והבדואי בכינויים (nicknames) בעת התקשרות עם זרים.

  החדשות הטובות מהסקר הינן כי בכל המגזרים נרשמו דיווחים גבוהים לשימוש באינטרנט להכנת שיעורי בית כמו גם לחיפוש מידע ברשת ולתקשורת עם גורמים המוכרים מחיי היום יום.

  ניתן לצפות בדר' אינה בלאו, עורכת המחקר, מציגה את תוצאותיו בכנס צ'ייס שנת למחקר טכנולוגיות למידה 2011:

  הערכת מיומנות גבוהה והכשרה במיומנות דיגיטאליות אפיינו את 2005

  הסדרה סקר מוכנות ופערים דיגיטאליים 2005 מביאה נתונים שאסף משרד האוצר במסגרת סקר מקיף שבחן מוכנות דיגיטאלית ופערים דיגיטאליים. במסגרת הסקר רואיינו 1,230 נשאלים מגיל 12 ומעלה מהמגזר הערבי ומהמגזר היהודי.

  מהסקר עולה כי בשנת 2005 קצת פחות ממחצית מהאוכלוסייה המבוגרת וקצת יותר משני שליש מבני הנוער השתמשו באינטרנט ב-4 השבועות שלפני המחקר. עוד נמצא כי שיעור השימוש באינטרנט היה נמוך יחסית לממוצע בקרב גילאי 65 ומעלה, חרדים, דתיים ומסורתיים, המגזר הערבי, בעלי השכלה יסודית ותיכונית חלקית, בעלי הכנסה מתחת לממוצע, עולים מחבר העמים ויוצאי עדות המזרח מהדור הראשון. שיעורי השימוש גבוהים מהממוצע התקבלו בקרב חילונים, בעלי השכלה אקדמית, בעלי הכנסה ממוצעת ומעלה ויוצאי עדות אשכנז מהדור השני.

  הערכות מיומנויות התקשורת באמצעות האינטרנט היו די גבוהות – כמחצית מהמבוגרים וקרוב לשני שליש מבני הנוער משתמשי האינטרנט העריכו את מיומנותם לפחות באחד מתחומי התקשורת באמצעות האינטרנט (דוא"ל, צ'אטים, יצירת אתר) כגבוהה מאוד.

  עוד נמצא בסקר כי 1 מכל 10 מבוגרים ו-2 מכל 10 בני נוער השתתפו בשנה שלפני הסקר בהכשרה כלשהי לשימוש במחשבים. בנוסף, קרוב לרבע מהמבוגרים וקרוב לשליש מבני הנוער עסקו בשנה שלפני הסקר בלמידה עצמית של שימוש במחשבים.